close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 11 września 2017

  Polsko-ukraińskie spotkania pod nazwą „Dialog Dwóch Kultur” to jeden z ważniejszych elementów kultury i nauki obu narodów.

  Odbywają się one co roku we wrześniu od połowy lat dziewięćdziesiątych, a centrum tych spotkań jest Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. W tym roku, oprócz Krzemieńca, spotkania odbywają się także Drohobyczu, w Żurawnie, we Lwowie, a kończą się w Podkowie Leśnej – w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

   

  Spotkania odbywają się pod patronatem Ministra Kultury Ukrainy przy wsparciu władz wojewódzkich Tarnopola oraz władz powiatu i miasta Krzemieńca. W bieżącym roku swoim patronatem objął również te wydarzenia wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz konsul generalny RP we Lwowie a opieką dyplomatyczną Konsulat Generalny RP w Łucku. W spotkaniach udział wzięli pisarze z Wrocławia, Warszawy, Lublina i Kielc, profesorowie z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu i innych ośrodków naukowych. W sesjach uczestniczyli również badacze m.in. z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku czy Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

   

  Inicjatorami i organizatorami Dialogu Dwóch Kultur są Mariusz i Urszula Olbromscy sponsorami zaś Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

   

  Szczególnym wydarzeniem był udział w „Dialogu” profesora Leszka Moczulskiego, legendarnego działacza opozycji niepodległościowej w PRL, twórcy Konfederacji Polski Niepodległej, który wygłosił wykłady dotyczące najnowszych stosunków polsko-ukraińskich. Ze strony ukraińskiej na spotkania przybyli naukowcy, muzealnicy i pisarze.

   

  Wydarzeniem stała się promocja książki „Wieża„–100 wierszy Jarosława Iwaszkiewicza w przekładzie na język ukraiński Dmytro Pawłyczki. Pawłyczko jest wybitnym współczesnym poetą ukraińskim, współtwórcą tekstu konstytucji wolnej Ukrainy i jej pierwszym ambasadorem w Polsce.

  Wykład inauguracyjny „Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina” wygłosił Mariusz Olbromski, literat, dyrektor Muzeum w Stawisku.

   

  W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy Krzemieńca, a podczas jednego z wieczorów wystąpił zespół wokalno-muzyczny „Słowianie”. Pięknie zaprezentował się miejscowy zespół muzyczny „Lubystki” z programem pieśni polskich i ukraińskich.

   

  Tegoroczne spotkania w ramach „Dialogu Dwóch Kultur” w Krzemieńcu stały się kolejnym ważnym wydarzeniem służącym budowaniu i utrwalaniu porozumienia między elitami kulturalnymi obu krajów.

  DDK fot
  DDK fot
  DDK fot
  DDK fot
  DDK fot
  DDK fot

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: