close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 kwietnia 2017

  3 kwietnia w łuckiej kawiarni COFEEIN odbyła się prezentacja ukraińskiego wydania Myśli Ludwika Hirszfelda. Książka ta – z inicjatywy KG RP w Łucku – została wydana w 2016 r. we lwowskim wydawnictwie „Astrolabia”, w przekładzie Julii Wasejko, w redakcji i ze wstępem do wydania ukraińskiego Krzysztofa Sawickiego.

  Jest to zbiór przemyśleń profesora Ludwika Hirszfelda, lekarza, bakteriologa i immunologa, twórcy polskiej szkoły immunologicznej, uczonego, który zarówno w swoim życiu, jak i w pracy naukowej i twórczości literackiej, sprawnie posługując się językiem fenomenologii, potrafił w niebywały sposób przełamywać stereotypy czy skostnienia intelektualne.

   

  Za podstawę do tłumaczenia ukraińskiego posłużyło wydanie Myśli z 1964 roku ze wstępem Pawła Jasienicy – polskiego historyka idei i pisarza, który przedstawia postać Ludwika Hirszfelda nie tylko jako naukowca, ale – a może przede wszystkim – jako intelektualistę.

   

  Prezentację zorganizowało łuckie środowisko międzynarodowego festiwalu poetyckiego „Meridian Lutsk” wraz z KG RP w Łucku. Spotkanie, które odbyło się w kameralnej atmosferze, poprowadziła Elwira Jacuta – jedna z liderek „Meridian Lutsk”, a wzięli w nim udział studenci, pracownicy naukowi, poeci i grupa konsulów.

   

  Wydanie ukraińskie Myśli Hirszfelda, co należy podkreślić, mogło zaistnieć dzięki zaangażowaniu tłumaczki – pani Julii Wasejko, wykładowcy polonistyki, i dzięki życzliwości dyrektora lwowskiego wydawnictwa „Astrolabia” – pana Oleha Feszowca, którzy wraz z konsulem Krzysztofem Sawickim opowiedzieli o tym, że warto wydawać i czytać mądre książki, do których niewątpliwie należą Myśli Hirszfelda. Ta niewielka bowiem książeczka zawiera niezwykle aktualny przekaz przemyśleń intelektualisty, przestrzegającego przed zgubnymi skutkami dehumanizacji współczesnego świata, intelektualisty potrafiącego z mądrą przekorą przypominać nam o immanentnej wspólnocie różnych dziedzin nauki i sztuki. Bo – jak napisał ponad 50 lat temu we wstępie do pierwszego wydania Myśli Paweł Jasienica – „Ludwik Hirszfeld w stylu postępowania był literatem. Twierdził zresztą, że pomiędzy prawdziwą nauką a prawdziwą sztuką nie ma różnicy. Dzięki niemu doszedłem do przekonania, że synteza naukowa jest w równej mierze dziełem wiedzy co artyzmu”.

  prezentacja Hirszfeld 1
  prezentacja Hirszfeld 2

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: