close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 października 2013

  O etycznych aspektach aborcji i eutanazji dyskutowali uczestnicy polsko-ukraińskiej konferencji, która odbyła się 12 października 2013 r. w Centrum Integracji „Caritas” w Zamłyniu.

  Organizatorami konferencji „Etyczne aspekty aborcji i eutanazji” było Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu i niezależne organizacje z Polski – Fundacja „Pro Bono Futuro”, Fundacja Raoula Follereau oraz Uniwersytet Otwarty UKSW.

   

  Honorowy patronat nad konferencją objęli administrator apostolski diecezji łuckiej –biskup Stanisław Szykoradiuk, oraz rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.  Wsparcia finansowego i logistycznego w zorganizowaniu konferencji udzielił Konsulat Generalny RP w Łucku.

   

  Wśród panelistów znaleźli się lekarze z wieloletnią praktyką zawodową, pracownicy naukowi z Polski i Ukrainy oraz duchowni. W czasie kolejnych sesji problematykę aborcji i eutanazji rozważano w świetle dorobku nauk medycznych, etycznych, filozoficznych i prawnych – także w kontekście prawodawstwa polskiego i ukraińskiego, w tym prawa kanonicznego.

   

  Obok medycznych, prawnych i socjologicznych aspektów wykładowcy wystąpili z interdyscyplinarnymi prelekcjami z pogranicza medycyny, filozofii i etyki – m.in. z Łucka psychiatra dr  Jewgenij Szymonowicz i dr filozofii Wiktor Peńko (WUP)  czy dr Kazimierz Szałata z Warszawy (UKSW).

   

  Jacek Szczot, dr prawa z Lublina, omówił obecny stan ustawodawczy w Polsce dotyczący tych kwestii, także w kontekście konsensusu politycznego. Zapewne dla wielu nowością było fachowe przedstawienie problematyki aborcji i eutanazji w aspekcie prawa kanonicznego Kościoła rzymskokatolickiego i Kościoła prawosławnego (dr hab. prawa Elżbieta Szczot, KUL).

   

  Dyskusję uwieńczyła otwarta debata, podczas której wszyscy uczestnicy konferencji mogli odnieść się do poglądów wyrażonych przez panelistów, przedstawić własne poglądy i wątpliwości dotyczące tej niezwykle złożonej kwestii.

   

  Niewątpliwie konferencję należy uznać za sukces i dobry przykład współpracy niezależnych organizacji i środowisk naukowych z Ukrainy i z Polski – z udziałem polskiego konsulatu w Łucku.

   

  Warty podkreślenia jest fakt zorganizowania przez Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu kolejnej już konferencji naukowej, która – w sposób wieloaspektowy – poświęcona została kwestiom niezwykle problematycznym i ważnym zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią:
 • (c) 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych