close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 14 lutego 2017

  Beneficjentami grantu mogą zostać kandydaci z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.

  Krzysztof Skubiszewski był pierwszym Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (1989–1993), po odzyskaniu Niepodległości. Honorowy patronat nad stypendium objął Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2017/2018, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej. Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.

   

  Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

   

  Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.

   

  Wnioski będą przyjmowane do 13 kwietnia 2017 r.

   

  Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych materiałach

  - informacja w języku polskim;

  - informacja w języku angielskim;

  - informacja w języku rosyjskim.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: