close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE DLA OBYWATELI POLSKICH PODRÓŻUJĄCYCH NA UKRAINĘ

 • 14 lipca 2016

  Informacja o zasadach wjazdu/wyjazdu na terytorium

  Autonomicznej Republiki Krym.

  Wjazd/wyjazd na terytorium Autonomicznej Republiki Krym, jest określony w Regulaminie wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, zatwierdzonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 4 czerwca 2015 r. Zgodnie z nim, cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać na Krym przez drogowe przejścia administracyjne w obwodzie Chersońskim Kałanczak, Czapłynka, Czongar oraz kolejowe przejścia Cherson, Melitopol, Wadym, Nowooleksijiwka na podstawie paszportu i specjalnego zezwolenia, wydanego przez terytorialne biuro Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w rejonach Nowotrojickim lub Heniczeskim obwodu Chersońskiego.

  Zezwolenie specjalne jest wydawane w przypadku:

  1. pobytu na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego dokumentami wydanymi przez kompetentne instytucje państwowe Ukrainy;
  2. miejsca pochówku na Krymie bliskich krewnych albo członków cudzoziemca lub bezpaństwowca, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  3. zgonu bliskich krewnych albo członków rodziny cudzoziemca lub bezpaństwowca zamieszkałych na Krymie, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;
  4. posiadania na własność nieruchomości, znajdującej się na Krymie;
  5. konieczności pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych, w tym w ramach organizacji międzynarodowych, członkiem których jest Ukraina, prowadzenia działalności przez inne rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe z innych państw oraz misje niezależne działające na rzecz obrony praw człowieka. W tym przypadku zezwolenie specjalne jest wydawane wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez MSZ Ukrainy;
  6. realizacji regularnych podróży na Krym, związanych z wykonaniem obowiązków zawodowych przez pracowników kolei;
  7. konieczności prowadzenia działalności dziennikarskiej (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy);
  8. konieczności pełnienie posług religijnych, wykonywania obrzędów religijnych czy zaspokojenia potrzeb wyznaniowych (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Kultury Ukrainy);
  9. pobytu na Krymie, na podstawie wydanej zgodnie z ustawodawstwem karty stałego pobytu cudzoziemca lub bezpaństwowca, posiadającego rejestrację miejsca zamieszkania na Krymie lub w Sewastopolu.
  10. konieczności udziału w wydarzeniach Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego.

  Zezwolenie może być wydane na jedno- lub wielokrotne wjazdy na Krym. Uprawnienie do wielokrotnego wjazdu na Krym jest ważne przez jeden rok.

  Wydanie zezwolenia lub podjęcie decyzji o odmowie, odbywa się w terminie pięciu dni roboczych od momentu złożenia wniosku. W przypadku otrzymania odmowy, przysługuje prawo odwołania się do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub do sądu.

  Naruszenie postanowień Regulaminu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, grozi pociągnięciem do odpowiedzialności przewidzianej przez prawo Ukrainy.

  23 lutego 2016

          W związku z przypadkami wjazdu przez obywateli państw obcych na czasowo okupowane terytorium Autonomicznej Republiki Krym oraz miasta Sewastopol z naruszeniem ustawodawstwa Ukrainy, Konsulat Generalny RP w Łucku przypomina, że zgodnie z Trybem wjazdu na czasowo okupowane terytorium oraz wyjazdu z niego, zatwierdzonym Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 367 z dnia 04.06.2015 r., wjazd do

  Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopola  dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa jest dopuszczalny wyłącznie przez wjazdowo-wyjazdowe punkty kontroli wymienione w Załączniku 1 do Trybu na podstawie dokumentu paszportowego i specjalnego zezwolenia wydanego przez terytorialny organ Państwowej Służby Migracyjnej lub pododdział terytorialny PSM w nowotroickim lub heniczeskim rejonie obwodu chersońskiego. Za naruszenie procedury wjazdu na czasowo okupowane terytorium przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna. Odnośnie cudzoziemców funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej mają prawo odmówić wjazdu i wydać zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy na okres 3 lat na podstawie art. 13 i 14 Ustawy Ukrainy „O statusie prawnym cudzoziemców i bezpaństwowców”.

          Informacja o trybie uzyskania specjalnych zezwoleń, jak również wykaz kategorii cudzoziemców mających prawo na otrzymanie takiego zezwolenia opublikowana jest na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy.

  http://dmsu.gov.ua/posluhy/dokumentuvannya-inozemtsiv/3262-otrimannya-spetsialnogo-dozvolu-dlya-v-jizdu-do-krimu.

          Informacja o punktach kontroli wjazdu-wyjazdu na czasowo okupowane terytorium Ukrainy dla ruchu drogowego opublikowana jest na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy- http://dpsu.gov.ua/ua/static_page/470.htm.

   


  Informacja władz ukraińskich na temat rozwoju sytuacji we wschodniej Ukrainie

  - stan na 8 grudnia 2014 r.

  Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy  8 grudnia 2014 roku sytuacja na terytorium donieckiego i ługańskiego obwodów przedstawiała się następująco:

     

  Rejony i miasta znaczenia obwodowego kontrolowane przez władze ukraińskie

  obwód doniecki:

  rejony – artiomowski, wełykonowosiłkowski, wołodarski, dobropolski, krasnoarmijski, krasnołymański, ołeksandriwski, perszotrawnieński, słowiański;

  miasta znaczenia obwodowego – Awdijiwka, Artiomowsk, Wuhłedar, Debalcewe, Dzerżyńsk, Dymytrow, Dobropole, Drużkiwka, Kramatorsk, Krasnyj Łyman, Krasnoarmijśk, Konstantynówka, Mariupol, Nowohrodiwka, Sełydowe, Słowiańsk;

  obwód ługański:

  rejony – biłowodski, biłokurakyński, kremiński, markiwski, miłowski, nowopskowski, swatowski, starobielski, trojicki.

  miasta znaczenia obwodowego – Rubiżne, Siewierodonieck, Lisiczańsk.

  Rejony i miasta znaczenia obwodowego częściowo  kontrolowane przez władze ukraińskie

  obwód doniecki:

  rejony – wołnowaski, konstantynowski, marjiński (centry rejonowe pod kontrolą sił ATO, w rejonie m. Marjinka znajduje się punkt obronny sił ATO, który cały czas jest ostrzeliwany przez terrorystów), telmanowski, nowoazowski (siły ATO kontrolują jedynie wieś Wynogradne, w. Łebedynśke, w. Pionerśke, Kałyniwka) jasynuwacki (centy rejonowe pod kontrolą terrorystów).

  miasta znaczenia obwodowego – Jenakijewe (siły ATO kontrolują m. Wuhłehirśk)

  obwód ługański:

  rejony – stanyczno-łuhanski (terroryści kontrolują jedynie miejscowości Mykołajiwskiej rady wiejskiej), popasniański (terroryści kontrolują jedynie miejscowość Mius).

  Rejony i miasta znaczenia obwodowego,  kontrolowane przez terrorystów

           

  obwód doniecki:

  rejony – amwrosijiwski, starobeszewski, szachtarski;

  miasta znaczenia obwodowego – Donieck, Dokuczajewsk, Gorłówka, Żdaniwka, Kirowśke, Makiejewka, Śnieżne, Torez, Charcyźk, Szachtarśk, Jasynuwata.

  obwód ługański:

  rejony – łutuhyński, antracytowski, krasnodoński, swerdłowski, słowianoserbski (wliczając terytorialne zmiany rejonu zgodnie z Decyzją Rady Najwyższej Ukrainy z dnia 07 października 2014 roku Nr 1692-VII), perewalski.

  miasta znaczenia obwodowego – Ługańsk, Ałczewśk, Antracyt, Brianka, Krasnyj Łucz, Kirowsk, Krasnodon, Roweńky, Swerdłowśk, Stachanow, Perwomajsk.

          

   

   

  Informacja władz ukraińskich na temat warunków wjazdu w strefę prowadzenia operacji antyterrorystycznej (niektóre rejony Obwodów Donieckiego i Ługańskiego)

  Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy cudzoziemcy i osoby bez obywatelstwa wjeżdżają z terytorium innego państwa w strefę prowadzenia operacji antyterrorystycznej  (niektóre rejony Obwodów Donieckiego i Ługańskiego) zgodnie z obowiązującym prawem i umowami międzynarodowymi Ukrainy oraz wyjeżdżają z niej przez punkt kontroli wjazdu-wyjazdu na podstawie dokumentów wjazdowych obowiązujących na Ukrainie. Cudzoziemcy z państw z obowiązkiem wizowym powinni zwrócić się do Przedstawicielstw Dyplomatycznych albo Urzędów Konsularnych Ukrainy za granicą w celu otrzymania dokumentów wizowych.

  Cudzoziemcy z państw, których obywatele mogą korzystać z ruchu bezwizowego, mogą znajdować się w strefie prowadzenia operacji antyterrorystycznej wyłącznie pod warunkiem przekroczenia granicy państwowej w działających przejściach granicznych Ukrainy z właściwym zaznaczeniem faktu przekroczenia granicy w paszporcie lub na kartce imigracyjnej.

  Nieprzestrzeganie przez obcokrajowców i osób bez obywatelstwa prawa Ukrainy pod czas wjazdu na Ukrainę, wyjazdu z Ukrainy lub pobytu w strefie prowadzenia operacji antyterrorystycznej pociąga za sobą odpowiedzialność określoną ustawodawstwem Ukrainy.

  Jednocześnie, zgodnie z informacją Administracji Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, na podstawie decyzji Rządu Ukrainy zatrzymano ruch na 16 punktach granicznych na ukraińsko-rosyjskiej granicy państwowej, z których na 6 posługiwano się znakami służbowymi Państwowej Służby Granicznej Ukrainy o przekroczeniu granicy państwowej.

  W wyniku zniszczenia infrastruktury i wyparcia personelu służb kontroli z przejść granicznych na ukraińsko-rosyjskiej granicy państwowej komunikacji samochodowej „Uspenka - Matwiejew Kurhanˮ, „Nowoazowsk – Weselo-Woznesenkaˮ, komunikacji kolejowej „Kwaszyne - Uspenskaˮ, komunikacji lotniczej „Donieckˮ, „Ługańskˮ oraz punktu kontroli komunikacji kolejowej „Ilowajskˮ, operacje związane z przepuszczaniem przez granicę w tych miejscach zostały wstrzymane.

  W związku z powyższym za nieważne są uznawane znaki służbowe Państwowej Służby Granicznej Ukrainy o przekroczeniu granicy państwowej (pieczątki-datowniki) z następujących przejść granicznych (punkty kontroli):

  - od dnia 5 czerwca 2014 roku dla komunikacji samochodowej – 440200 „Dołżajskyjˮ (Должайський), 140600 „ Maryniwkaˮ (Маринівка), 440300 „Czerwonopartyzanskˮ (Червонопартизанськ) i dla komunikacji kolejowej – 440400 „Czerwona Mohyłaˮ (Червона Могила);

  - od dnia 23 czerwca 2014 roku dla komunikacji samochodowej – 440500 „Izwaryneˮ (Ізварине);

  - od dnia 01 sierpnia 2014 roku dla komunikacji samochodowej  - 040800 „Krasna Taliwkaˮ (Красна Талівка);

  - od dnia 11 sierpnia 2014 roku dla komunikacji samochodowej – 140400 „Nowoazowskˮ (Новоазовськ), 140500 „Uspenkaˮ (Успенка); dla komunikacji kolejowej – 140700 „Kwaszyneˮ (Квашине), 140701, 140702 „Ilowajskˮ (Іловайськ); dla komunikacji lotniczej 440100 „Ługańskˮ (Луганськ), 140702 „Donieckˮ (Донецьк).

   

  Pobyt cudzoziemców na obszarze Autonomicznej Republiki Krymu i m. Sewastopola

  Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wjazd i pobyt cudzoziemców oraz osób nie posiadających obywatelstwa na terytorium Ukrainy, w tym w Autonomicznej Republice Krym oraz w mieście Sewastopol odbywa się zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy oraz umowami międzynarodowymi zawartymi przez Ukrainę z państwami trzecimi.

  Cudzoziemcy, będący obywatelami państw, w relacjach z którymi obowiązuje ruch wizowym, ubiegają się o wizy w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych Ukrainy za granicą.

  Cudzoziemcy, będący  obywatelami państw, które nie są objęte ruchem wizowym z Ukrainą, mogą przebywać na terytorium Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol jedynie po przekroczeniu granicy państwowej Ukrainy w punktach granicznych na granicy państwowej Ukrainy z państwami trzecimi i uzyskaniu odpowiednich adnotacji (stempli) w dokumentach paszportowych albo innych dokumentach migracyjnych.

  Nieprzestrzeganie przez cudzoziemców oraz osoby bez obywatelstwa ustawodawstwa Ukrainy podczas wjazdu oraz pobytu w Autonomicznej Republice Krym i w mieście Sewastopol podlegać będzie sankcjom prawnym określonym w ustawodawstwie Ukrainy.

  (Kijów, 4 kwietnia 2014 r. )

   

   

  Komunikat w sprawie zasad leczenia cudzoziemców na Ukrainie

  W dniu 19 marca 2014 r. Gabinet Ministrów Ukrainy wydał rozporządzenie nr 121 „O uchwaleniu Trybu udzielania pomocy lekarskiej cudzoziemcom i bezpaństwowcom, którzy zamieszkują na stałe lub przebywają czasowo na terytorium Ukrainy i tych, którzy zwrócili się o uznanie za uchodźcę lub za osobę potrzebującą dodatkowej ochrony”.  Tym samym utraciło moc prawną rozporządzenie Gabinetu Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. nr 667 „O uchwaleniu Trybu udzielania pomocy lekarskiej cudzoziemcom i obcokrajowcom, którzy czasowo przebywają na terytorium Ukrainy, i uznanie za takie, które utraciły moc prawną, niektórych rozporządzeń Gabinetu Ministrów Ukrainy.

  Nowe przepisy określają mechanizm udzielania przez zakłady medyczne pomocy lekarskiej następującym kategoriom obcokrajowców i bezpaństwowców:

  - czasowo przebywającym lub zamieszkałym na stałe na terytorium Ukrainy;

  - którzy zwrócili się z wnioskiem o uznanie za uchodźcę lub osobę potrzebującą dodatkowej ochrony; 

  - w stosunku, do których zapadła decyzja o wystawieniu dokumentów w celu rozstrzygnięcia sprawy o uznanie za uchodźcę lub osobę potrzebującą dodatkowej ochrony;

  - których uznano za uchodźców lub za osoby potrzebujące dodatkowej ochrony.

  Pomoc lekarska, szczególnie w nagłych przypadkach, świadczona jest cudzoziemcom i bezpaństwowcom czasowo przebywającym na terytorium Ukrainy na zasadach odpłatności, jeżeli przez ustawodawstwo lub umowy międzynarodowe Ukrainy nie jest przewidziane inaczej.

  W przypadku zawarcia z ubezpieczycielem-rezydentem umowy ubezpieczenia, która gwarantuje opłatę wartości pomocy lekarskiej, opłaty dokonuje ubezpieczyciel rezydent pod warunkiem przedstawienia dokumentu do opłaty. W przypadku zawarcia umów o wzajemnym uznaniu umów ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczycielem-rezydentem i ubezpieczycielem-nierezydentem gwarancję opłaty wartości pomocy lekarskiej daje ubezpieczyciel-rezydent pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca lub bezpaństwowca odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej.

  Opłaty może dokonać również wymieniona w umowie firma ubezpieczeniowa ds. udzielania pomocy lekarskiej, prowadząca działalność na Ukrainie.

  W przypadku, gdy wartość pomocy lekarskiej przekracza sumę ubezpieczenia, obcokrajowiec lub bezpaństwowiec uiszczają różnicę. W przypadku braku umów ubezpieczenia jak również niemożliwością potwierdzenia prawa do otrzymania bezpłatnej pomocy lekarskiej na Ukrainie, opłaty dokonuje cudzoziemiec lub bezpaństwowiec.

  W przypadku odmowy zapłaty za udzieloną pomoc lekarską, sprawa dotycząca kompensacji zakładowi medycznemu wydatków związanych z jej udzieleniem rozwiązywana jest z udziałem odpowiednich przedstawicielstw zagranicznych na Ukrainie.

  Cudzoziemcom lub bezpaństwowcom zamieszkałym na stałe na Ukrainie, lub którzy zostali uznani za uchodźców lub za osoby potrzebujące dodatkowej ochrony, pomoc lekarska udzielana jest w ramach środków budżetowych przewidzianych na ten cel w budżetach państwowym i miejscowych.

  Badania lekarskie osób, które zwróciły się z wnioskiem o uznanie za uchodźcę lub za osobę potrzebującą dodatkowej ochrony, cudzoziemców lub bezpaństwowców, w stosunku do których została podjęta decyzja o wystawieniu dokumentów w celu rozpatrzenia sprawy o uznanie za uchodźcę lub za osobę potrzebującą dodatkowej ochrony i udzielenia bezzwłocznej pomocy lekarskiej, wykonywane są bezpłatnie (ze środków budżetowych przewidzianych na ten cel w budżetach państwowym i miejscowych).

  Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się na stronie internetowej „Ustawodawstwo Ukrainy” pod adresem: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/schow/121-2014-%D0%BF.

   

  Uruchomienie systemu rejestracji podróży „Odyseusz”

  Dnia 7 października br. rozpoczęła działanie nowa platforma rejestracji podróży „Odyseusz” rozszerzająca dotychczasowe funkcjonalności systemu e-Konsulat. Informacje techniczne zostały Państwu uprzednio przekazane przez Departament. Poniżej przesyłam zestawienie informacji dotyczące nowego narzędzia. Celem „Odyseusza” – który rozwija funkcjonalności systemu e-Konsulat - jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżujących Polaków w sytuacjach kryzysowych. Nowy portal MSZ jest przeznaczony zarówno dla podróżujących i mieszkających za granicą Polaków. Jest dostępnych pod adresem: https://odyseusz.msz.gov.pl/

  Nowe funkcje systemu to:

  1) Powiadomienia

  W sytuacjach kryzysowych osoby zarejestrowane szybko otrzymają (mailowo lub sms-em) informacje z placówki lub centrali. Do takich sytuacji zaliczamy zdarzenia, których nie można przewidzieć w chwili naszego wyjazdu, np. różnego rodzaju kataklizmy, wypadki drogowe, zamachy terrorystyczne, nieoczekiwane zamieszki lub rozruchy, a nawet konflikty zbrojne itp. Szybkie uzyskane wiadomości może skutkować np. zmianą trasy podróży, powrotem do Polski, a nawet ratowaniem zdrowia i życia naszych obywateli. W szczególnych sytuacjach konsul ma możliwość indywidualnego kontaktu z podróżnymi potrzebującymi pomocy. Informacja o osobach przebywających w zagrożonych regionach pozwoli również na właściwe zaplanowanie ewakuacji jeżeli zajdzie taka konieczność. Informacja sms-owa ma być uruchamiana przez urzędy konsularne tylko w sytuacjach kryzysowych.

  2) Wersja mobilna

  Portal jest również dostępny w wersji na urządzenia mobilne. Dzięki temu łatwiej można się po nim poruszać. Można szybko zgłosić podróż nawet w ostatniej chwili, np. na lotnisku przed wylotem a także już w trakcie pobytu za granicą.

  3) Newsletter

  „Odyseusz” umożliwia także otrzymywania tzw. Newslettera. Zawiera on głównie m.in.

  najświeższe informacje z miejsca aktualnego pobytu.

  4) Różne sposoby rejestracji

  Osobom, które przebywają za granicą dłużej niż 6 miesięcy lub często podróżują poleca się

  założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację swoich danych kontaktowych, łatwiejsze

  zgłaszanie kolejnych podróży. Wszystkie osoby, które założą konto w systemie „Odyseusz” otrzymają

  e-mail potwierdzający ten fakt, a także będą otrzymywać regularne (coroczne) przypomnienia

  o konieczności aktualizacji swoich danych osobowych i kontaktowych. W przypadku zignorowania

  takiego wezwania konto zostanie automatycznie usunięte. Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają

  za granicę zaleca się proste zgłoszenie, bez zakładania profilu.

  5) Zabezpieczona prywatność oraz ochrona danych osobowych

  Portal jest bezpłatny. Założenie konta i zgłoszenia podróży odbywają na zasadzie całkowitej

  dobrowolności. Funkcjonalności nowego portalu nie stanowią jakiegokolwiek sposobu kontrolowania

  turystów i nie naruszają prywatności, są wyłącznie przewidziane do udzielania ewentualnej opieki

  i pomocy, jeśli będzie taka potrzeba. Dane osobowe są z portalu automatycznie usuwane po 14

  dniach od zakończenia podróży, lub najpóźniej po 365 dniach dla osób dłużej przebywających

  w danym kraju. Zbiór danych osobowych o nazwie „Polacy za granicą w sytuacjach kryzysowych”

  zarejestrowany został w dniu 29.09.2010 r. w jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych

  prowadzonego przez GIODO. Zgodnie z wpisem do księgi administratorem zbioru jest Minister Spraw

  Zagranicznych. Wpis do systemu nie może być traktowany, jako bezwzględne potwierdzenie faktu

  zamieszkiwania w konkretnym państwie trzecim, można go bowiem dokonać z dowolnego miejsca,

  w tym z kraju. Proponowane rozwiązania stanowić mają jednocześnie realizację unijnych wytycznych

  konsularnych przyjętych przez Radę UE w listopadzie 2010 r. (dok. 15613/10) .

   

  Nowelizacja przepisów dotyczących zawierania związku małżeńskiego przez obcokrajowców i bezpaństwowców na Ukrainie

  W związku z nowelizacją aktów prawnych w zakresie rejestracji aktów stanu cywilnego, Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości Ukrainy z dnia 24.02.2015 r. (nr 247/5) został skasowany wymóg składania zaświadczeń o zdolności prawnej w celu zawarcia związku małżeńskiego w Ukrainie wobec obcokrajowców oraz bezpaństwowców. Wyżej wymienione osoby wnioskując o rejestrację zawarcia związku małżeńskiego własnoręcznym podpisem zaświadczają deklarację o tym, iż nie przebywają w związku małżeńskim i o poinformowaniu o skutkach prawnych za podanie nieprawdziwych informacji.  

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: