close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE WIZOWE

 • Konsulat Generalny RP w Łucku pracuje codziennie oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych.

  Aplikacje wizowe przyjmowane są w godz. 9:00 do 13:00.

  Paszporty wydawane są w godz. 09:00 do 13:00.

  Kierownik wydziału ruchu osobowego przyjmuje interesantów we wtorki o godz. 13:30

   

  Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że rejestracja w systemie e-konsulat odbywa się na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Najbliższe terminy rejestracji wizowej są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 12 (czasu kijowskiego). W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy konsulatu.
   

  Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na liczbę wpływających wiadomości poczty elektronicznej i listów Konsulat Generalny RP w Łucku nie ma możliwości:

   

  1. udzielania odpowiedzi na korespondencję, która nie zawiera imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (korespondencyjnego) nadawcy;

  2. reagowania na korespondencję zawierającą pytania, odpowiedzi na które dostępne są na stronie internetowej www.Luck.msz.gov.pl;

  3. udzielania pomocy technicznej przy rejestracji wniosków wizowych;

  4. przyjmowania wniosków wizowych i wniosków o przyznanie Karty Polaka drogą elektroniczną, pocztową lub telefaksową;

  5. pośredniczenia w przekazywaniu dokumentów osobom ubiegającym się o wizy. Dokumenty potwierdzające cel wyjazdu itp. należy przesyłać bezpośrednio osobom zainteresowanym uzyskaniem wizy, które powinny dołączyć je do wniosku wizowego.

  Z dniem 20 czerwca 2016r. przywrócona zostaje możliwość rejestracji wniosków online.

   

  Interesanci, na podstawie dokonanych przedpłat za usługi punktów przyjmowania wniosków wizowych, mają możliwość rejestracji poprzez system call center albo poprzez stronę internetową.

  Telefony (Call Centre) infolinia:

  032 2351776

  032 2424564

  050 1179053

  067 3430480

  093 1755503

  044 5945496

   

  Strona internetowa: www.polandvisa-ukraine.com

   

  Osoby, które opłaciły usługę punktów przyjmowania wniosków wizowych przed 29 kwietnia 2016 r. otrzymają informację w sprawie terminu złożenia wniosków telefonicznie lub w formie sms od pracowników punktów przyjmowania wniosków wizowych.

   

   

  W dniu 1 lipca 2013 r. weszła w życie nowa umowa o ułatwieniach wizowych między UE a Ukrainą (treść dostępna pod adresem internetowym: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:168:0011:0017:PL:PDF). Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań do obecnie obowiązującego porozumienia, w tym:

  · rozciąga ruch bezwizowy na posiadaczy biometrycznych paszportów służbowych (przepis ten wejdzie w życie wraz z rozpoczęciem wydawania przez Ukrainę paszportów biometrycznych);

  ·   opłaty wizowe zostają zniesione wobec nowych kategorii osób: (I) małżonków, dzieci i rodziców odwiedzających obywateli UE przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami; (II) uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze i inne podmioty komunalne; (III) członków personelu technicznego towarzyszących dziennikarzom w ramach swoich obowiązków zawodowych; (IV) przedstawicieli wspólnot wyznaniowych; (V) przedstawicieli wolnych zawodów biorących udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich; (VI) osób w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez NGOs; (VII) przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywający podróże w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany; (VIII) uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej, takich jak Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI);

  ·    formalnie sankcjonuje korzystanie z usług firm outsourcingowych;

  ·    modyfikuje się pobieranie opłat „ekspresowych”;

  · upraszcza procedurę dot. składania wniosków wizowych przez (I) członków personelu technicznego towarzyszących dziennikarzom; (II) uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta bliźniacze i inne podmioty komunalne; (III) bliskich krewnych obywateli UE przebywających na terytorium państwa członkowskiego, którego są obywatelami; (IV) przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego odbywający podróże w celu udziału w szkoleniach, seminariach i konferencjach, w tym w ramach programów wymiany; (V) uczestników oficjalnych programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej; (VI) przedstawicieli wolnych zawodów biorących udział w międzynarodowych wystawach, konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach odbywających się na terytorium państw członkowskich; (VII) przedstawicieli wspólnot wyznaniowych;

  ·   upraszcza się wydawanie wiz wieloletnich o 5-letnim okresie ważności;

  · placówki konsularne państw członkowskich mogą odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, jeżeli wiadomo, że wnioskodawca jest osobą uczciwą i wiarygodną, chyba że osobiste stawiennictwo wnioskodawcy jest konieczne w celu pobrania danych biometrycznych;

  ·  wprowadza się wymóg posiadania przez kierowców przewożących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu pasażerskiego, przemieszczających się na obszar państw członkowskich pojazdami zarejestrowanymi na Ukrainie, również trasy podróży określonej przez krajowe stowarzyszenie przewoźników Ukrainy zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: