close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące zasad przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka.

   

  Proszę wybrać interesujące Państwa zagadnienie z bocznej zakładki.

   

  Pytania związane z Kartą Polaka, na które nie znajdziecie Państwo odpowiedzi na stronie internetowej KG RP w Łucku proszę kierować pod adres: luck.kg.kartapolaka@msz.gov.pl

   

   

  Nowy system rejestracji na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka.

   

   

  Od dnia 10 października 2017 roku obowiązuje nowy system rejestracji na rozmowę w celu uzyskania Karty Polaka. 

   

  Rejestracja odbywa się:

   

  1. poprzez Internet na adres e-mail: luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl
  2. pocztą na adres Konsulat Generalny RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b, 43010 Łuck)

   

  W korespondencji zwrotnej poprzez e-mail zostaną Państwo poinformowani o dacie i godzinie spotkania z konsulem.

  Osoby, które prześlą zgłoszenie rejestracji pocztą, o dacie i godzinie spotkania z konsulem zostaną poinformowane telefonicznie.

  Kolejność wpłynięcia zgłoszeń mailowych decyduje o terminie spotkania z konsulem. 

   

   

  Korespondencja w celu rejestracji powinna zawierać:

   

  - imię i nazwisko

  - adres zamieszkania wnioskodawcy

  - numer telefonu kontaktowego

  - temat wiadomości e-mail: Rejestracja w sprawie przyznania Karty Polaka

   

   

  Każda korespondencja kierowana do Konsulatu w sprawie Karty Polaka powinna być sformułowana w języku polskim oraz zawierać wyżej wymienione dane osobowe. Konsulat Generalny RP w Łucku zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na korespondencję sformułowaną w innych językach niż polski bądź niezawierającą wymaganych danych osobowych.

   

   

  Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka po ukończeniu 18 roku życia oraz dotyczące  wystawienia duplikatu Karty Polaka  można składać bez wcześniejszej rejestracji. Wnioski będą przyjmowane we WTORKI w godzinach od 10-12 oraz w ŚRODY w godzinach od 12-14.

   

  Informacja na temat najbliższych terminów zapisów na rozmowy z konsulem w siedzibie Konsulatu Generalnego RPw Łucku znajduje się na stronie www.e-konsulat.gov.pl (informacja ukazuje się po wybraniu siedziby Konsulatu Generalnego w Łucku).

   

  Informacja na temat najbliższych zapisów na rozmowy z konsulem w trakcie dyżurów wyjazdowych będzie publikowana na stronie:

  http://www.luck.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/dyzury_konsularne/

   

   

   

   

  UWAGA!

  Godziny wydawania Karty Polaka:

  WTOREK w godzinach 10.00-12.00

  ŚRODA  w godzinach 12.00-14.00

   

   

  Uprzejmie informujemy, że w dniach, w których będą odbywały się z dyżury konsularne wyjazdowe nie będzie możliwości odbioru Karty Polaka w Konsulacie Generalnym RP w Łucku.

   

  W te dni konsul będzie wydawał Karty Polaka w miejscu, w którym będzie odbywał się dyżur konsularny wyjazdowy.

   

  Przypominamy, że na rozmowę z konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie należy zabrać ze sobą:

   

  - wypełniony wniosek wraz z przyklejonym zdjęciem;

  - oryginały i kserokopie dokumentów z wpisem o polskiej narodowości;

  - akt urodzenia oraz akty małżeństwa potwierdzające pochodzenie i pokrewieństwo;
  - oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego oraz wewnętrznego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: