close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KONTAKT

 • Adres do korespondencji

  Генеральне Консульство
  Республіки Польща в Луцьку
  вул. Дубнівська, 22 б 
  43010 Луцьк
  УКРАЇНА

   

  Telefon
  +380332 280640

   

  Tel. alarmowy czynny całą dobę

  +380 504382041 (w sytuacjach wymagających opieki konsularnej)

   

  Faks 
  +380332 280659

   

  Poczta elektroniczna
  luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  kg.luck.wizy@msz.gov.pl

  [lokalizacja siedziby konsulatu na mapie Łucka]


    UWAGA

  Konsulat Generalny RP w Łucku  informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (w tym otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).


  Treść korespondencji kierowanej na adres konsulatu powinna zawierać wskazanie:
  - imienia i nazwiska osoby, od której pochodzi;
  - adresu tej osoby;
  - przedmiotu sprawy, której dotyczy.


  Ponadto informujemy, że Konsulat nie odpowiada na zapytania e-mail, na które odpowiedź można znaleźć na stronie internetowej placówki.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: