close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Польщі

   

 • РЕПАТРІАЦІЯ


 •  

  Iнформація про репатріацію

  Репатріація, тобто „повернення на Батьківщину" це один із способів набуття польського громадянства.

  Особи, які мають право на репатріацію - це іноземці польського походження, які до дня набрання чинності Законом про репатріацію, постійно проживали на території сучасної Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан, Республіки Туркменістан, Республіки Узбекистан або азійської частини Російської Федерації і в результаті депортації, заслання або ж інших національних чи політичних переслідувань ніколи не мали змоги поселитися у Польщі.  

  Репатріант -  це особа польського походження, яка прибула до Польщі на підставі візи з метою репатріації та наміром постійного проживання.

  Особа польського походження - це особа, яка декларує свою польську національність та задовольняє три наступні вимоги одночасно:

  - принаймні один з батьків чи дід/бабуся або ж двоє прадідів були польської національності (підтвердили свою приналежність до Польського Народу),

  - доведе свій зв'язок з польською культурою, особливо в культивуванні польської мови, польських традицій та звичаїв.

  Особою польського походження вважається також особа, яка доводить свій зв'язок з польською культурою, декларує свою польську національність та мала у минулому польське громадянство або ж польське громадянство мали принаймні один з батьків або дід/бабуся чи двоє прадідів.

  Рішення про визнання польського походження особи видається Консулом.

  Неповнолітній, що знаходиться під батьківською опікою репатріанта, також набуває польське громадянство під час репатріації. Якщо репатріантом є лише один з батьків, необхідною є згода іншого з батьків у формі заяви, складеної на ім'я консула. Неповнолітній, якому виповнилося 16 років може набути громадянство за умови вираження своєї згоди.

   Необхідні документи:

  - заява,

  - копія дійсного паспорта,

  - документи, що підтверджують польське походження заявника, його батьків або діда/бабусі (посвідчення особи, акти цивільного стану, метрики хрещення, документи, що стосуються служби у Війську Польському, депортації, ув'язнення з відміткою про польську національність, документи, що стосуються реабілітації, переслідувань через польське походження).

  Консул видає (за згодою Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації):

  - рішення про видачу в'їзної візи з метою репатріації особі, яка не має гарантованих умов проживання, тобто не має у Польщі гарантованого місця проживання та засобів утримання, але задовольняє інші вимоги видачі цієї візи.

  - в'їзну візу з метою репатріації після представлення підтвердження наявності або гарантії місця проживання та засобів утримання. Таким підтвердженням є:

  - рішення гмінної ради, що містить зобов'язання надання умов для проживання на період, не менший ніж 12 місяців,

  - заява польського громадянина (що є членом найближчої родини - одним з батьків, дитиною, братом/сестрою цієї особи), юридичної особи або організаційною одиниці, що не є юридичною особою, які знаходяться у Польщі. Заява повинна бути складена у формі нотаріального акту та містити гарантування умов для проживання на період, не менший ніж 12 місяців,

  - рішення повітової ради, яке зобов'язує старосту забезпечити місце в будинку соціальної опіки та території повіту.

  Територіальна відповідність консула визначається за місцем проживання заявника. З огляду на обґрунтовані зауваження заявника, Міністр Внутрішніх Справ може визначити іншого консула.

  Репатріаційна віза НЕ може бути видана особі, яка:

  - втратила польське громадянство, набуте шляхом репатріації відповідно за Закону про репатріацію від 09.11.2000 р. або

  - репатріювала з території РП або ПНР на підставі репатріаційних угод, укладених у 1944-57 рр. між РП або ПНР та Білоруською РСР, Українською РСР, Литовською РСР і СРСР до однієї з країн, що є стороною у цих угодах або

  - під час перебування за межами РП діяла на шкоду основним інтересам РП,

  - брала участь або бере участь у порушенні прав людини.

   

  Юридична підстава: Закон про репатріацію від 09.11.2000  (Уряд. вісник за 2004 р., № 53, п. 532 з пізн. змінами).

   

   

  Print Print Share: