close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Польщі

   

 • ШЕНГЕНСЬКА ВІЗА – ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 • Короткотермінова віза Шенген

   

  Видається громадянам, що планують перебування на території Республіки Польща до 90 днів протягом 180-ти денного періоду, починаючи від дати першого в’їзду на територію держав членів ЄС, або громадянам, які планують пересуватися територією Шенгенської зони з метою транзитної поїздки (потягом, автомобілем, літаком).

   

  До переліку держав Шенгенської зони належать: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція,Голандія, Іспанія,  Литва, Люксембург, Латвія, Мальта, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Швеція, Угорщина, Італія.

   

  Перелік документів необхідних для отримання шенгенської візи заявниками на Україні:

   

  1. Заповнений латинськими літерами формуляр (польською, англійською, українською мовами - транслітерація) із підписом в п. 37,38.  За неповнолітню особу візову анкету подає один із батьків або офіційний опікун. У випадку неповнолітньої особи, дані якої вписані до паспорту одного з батьків або юридичного опікуна заповнюється окрема візова анкета, а неповнолітня особа отримує окрему візу у паспорті одного з батьків або юридичного опікуна.

   

  2. Закордонний паспорт та копія першої сторінки закордонного паспорту, що містить персональні дані. Заявник повинен мати закордонний паспорт, що відповідає наступним вимогам:

   

  -дійсний принаймні 3 місяці після дати останнього запланованого виїзду з території країн ЄС (це правило стосується також випадку багаторазового в’їзду).

  -містить принаймні дві вільні сторінки для віз

  -термін дії закордонного паспорту не повинен перевищувати 10 років.

   

  За наявності двох закордонних паспортів, обидва необхідно додати до загального комплекту необхідних документів.

   

  3. Кольорове фото 3,5 x 4,5 cм. вклеєне до візової анкети, чітке, чисте та контрастне, видруковане на папері високої якості на білому фоні. Фото не старше 6 місяців та таке, що дає підстави зідентифікувати заявника, зроблене анфас (прямо), де чітко видно очі та обличчя з обох сторін від верхньої частини голови до верхньої частини плеч, в такий спосіб, щоб обличчя займало 70-80% фотографії. На фото заявник має бути без головного убору, дивитися прямо, із замкнутими вустами, обличчя не може бути закрите волоссям. У випадку осіб, які носять окуляри, фотографія повинна відповідати наступним вимогам:  незатемнені лінзи, оправа не може закривати жодної частини ока, без світлових ефектів. Детальніша інформація щодо фото вказана у ст. 10 Візового Кодексу ЄС.

   

  4. Страховий поліс відповідно до ст. 15, п. 3 Візового Кодексу ЄС має бути дійсним на усій території держав Європейського Союзу та протягом всього періоду запланованого перебування або транзиту заявника. Мінімальне покриття страхового полісу -  € 30000. Якщо видана віза має територіальне обмеження, що охоплює принаймні 2 держави Шенген зони, то страховий поліс повинен бути дійсним принаймні у тих державах, яких стосується віза. У випадку звернення з метою отримання одноразової візи – страховий поліс має бути дійсним протягом усього періоду перебування або транзиту. У випадку звернення з метою отримання багаторазової візи – страховий поліс повинен бути дійсним протягом терміну першого в’їзду (у випадку транзит візи – протягом усього періоду). Додатково інформуємо, що при подальшому перебуванні на території держав Шенген зони щоразово вимагається наявність страхового полісу. Вимагається наявність оригіналу та ксеро копії страхового полісу заповненого машинописом.

   

  Страховий поліс може бути оформлений українською страховою компанією (перелік страхових компаній, що мають право оформляти страхові поліси знаходиться на офіційній інтернет сторінці Консульського Відділу Посольства Республіки Польща у Києві) або відповідною страховою компанією у Польщі.

   

  5. Внутрішній паспорт (оригінал і ксерокопія).

   

  Відповідно до ст.16, 18 постанови Верховної Ради України про паспорт громадянина України (Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду закордон) http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2503-12 протягом 1 місяця від моменту зміни прізвища необхідно подати заяву про заміну паспорта.

   

  У випадку паспортів нового типу додатково вимагається оригінал та копія офіційного підтвердження місця прописки.

   

  У випадку громадян інших держав – карта постійного чи тимчасового перебування.

   

  6. Додатково, для неповнолітніх осіб (до 18 років), які подорожують самостійно або у супроводі одного з батьків потрібно надати:

   

  -оригінал та ксерокс нотаріально завіреної згоди батьків на перетин кордону дитиною.

   

  У випадку якщо є тільки один опікун, необхідно надати свідоцтво про народження, рішення суду про одноосібне опікунство, свідоцтво про смерть або інший підтверджуючий документ.

   

  - нотаріальна згода не вимагається від того з батьків, до паспорту якого вписані дані дитини

   

  - копії внутрішніх та закордонних паспортів батьків,

   

  - свідоцтво про народження дитини – оригінал та копія

   

   

  Незалежно від документів, перелік яких був поданий у п.1-6, особа, що звертається з метою отримання Шенген візи мусить додатково надати документи, перелік яких вказаний нижче:

   

  1. Документи, що підтверджують вид діяльності, наявність фінансових коштів/зв'язків з Україною:

   

  Наймані працівники:

   

  -  довідка з місця роботи, що містить наступну інформацію: дані заявника, дату прийняття на роботу, посаду, а також ім’я, прізвище та посаду особи, яка її видала і контактні дані організації (повна адреса та стаціонарний номер телефону компанії). Довідка повинна містити інформацію, що робоче місце на час поїздки зберігається.

  - довідка про отримання доходів за період останніх 6 місяців.

   

  Приватні підприємці:

   

  Оригінал та копія витягу з держ.реєстру, ліцензії або свідоцтва про державну реєстрацію та останньої податкової декларації.

   

  Для осіб, які не працюють: письмова декларація із підтвердженням фінансової спроможності особи, що подорожує.

   

  Для пенсіонерів: оригінал та копія пенсійного посвідчення, виписка з Пенсійного Фонду про нарахування пенсії за останні шість місяців.

   

  Для учнів та студентів: студентський або учнівський квиток або довідка з навчального закладу.

   

  У відповідних випадках:

   

  • Документи на право власності (землі, будинку, автомобіля або іншого майна)

  • Остання податкова декларація (у випадку осіб, що подорожують вперше).

   

  4. Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття витрат пов'язаних з подорожжю до країн Шенген зони:

   

  Усі заявники, що звертаються з метою отримання візи зобов’язані надати підтвердження наявності фінансових засобів необхідних для запланованої подорожі, а також повернення до країни походження. Джерелом фінансових засобів можуть бути:

   

  Спонсорування:

   

  – оригінал листа-спонсорування,

   

  –  запрошення (оригінал та копія) оформлене згідно з Законом про іноземців від 12.12.2013р. та завірене у відповідному воєвудському відділі на території Польщі,

   

  – спонсорування третьої сторони на території України (лист спонсорування має містити інформацію, про те, що третя особа має достатні фінансові засоби для того, щоб гарантувати покриття коштів запланованої подорожі).

   

  Власні засоби:

   

  • довідка з банку про наявність фінансових коштів + виписка про рух коштів на рахунку за останні 3 місяці;

   

  • дорожні чеки, необхідно надати оригінал та копію з обох сторін і квитанцію про їх купівлю на ім’я заявника.

   

  Документ, що підтверджує проживання під час поїздки:

   

  • гарантія приймаючої особи або приймаючого суб'єкту (юридична або фізична особа що запрошує),

  • резервація готелю або інший документ, що підтверджує проживання під час поїздки.

   

  Оплата за розгляд візової анкети

   

  • Підтвердження оплати.

   

   

  Документи, що підтверджують мету запланованої подорожі:

   

  Увага – запрошення повинно містити наступну інформацію:

   

  -для запрошеної особи – ім’я, прізвище, адреса, дата народження, стать, громадянство, серія та номер паспорту, термін та мета подорожі, кількість в’їздів, а також імена та прізвища неповнолітніх дітей, що будуть супроводжувати у подорожі.

   

  -для запрошуючої сторони: ім’я, прізвище, адреса або:

   

  -якщо запрошуюча сторона є юридичною особою, організацією чи підприємством – повна назва та адреса, а також:

   

  - якщо запрошуючою стороною є організація – ім’я, прізвище та посада особи, що підписала запрошення,

   

  - якщо запрошуючою стороною є юридична особа, підприємство, фірма або відділ цієї юридичної особи із місцем розташування на території однієї з держав Шенген зони – номер реєстраційний у формі, що вимагається законом даної держави.

   

   

  С1 – візи з метою туризму

   

  Індивідуальні заявники.

   

  • Індивідуальні туристи можуть подавати документи з метою отримання візи на основі бронювання готелю. Визнається також e-voucher.

   

  • Готель в Польщі має бути оплаченим на принаймні 50% (e-voucher – 100%), у інших країнах Шенген зони – на 100%.

   

  • Подача документів на основі резервації на туристичному порталі є можливою лише за умови наявності роздрукованого підтвердження з порталу, а також підтвердження оплати готелю на принаймні 50% (переказ, фактура і т.п.).

   

  • У випадку подорожі додатково до інших країн Шенген зони вимагається детальний план подорожі.

   

  У випадку групових поїздок з метою релігійного туризму:

   

  • Запрошення з польської сторони підписане особою, що є відповідальною за перебування організованої групи осіб. Запрошення повинно містити наступну інформацію: дані приймаючої сторони – зареєстрованого на території Польщі релігійного об’єднання (назва, адреса, телефон, факс, електронна адреса); ідентифікація суб’єкту, що організовує подорож з України, гарантування забеспечення проживання та харчування на період подорожі.

   

  • Лист-прохання від української сторони підписаний особою відповідальною за організацію паломницької подорожі, що містить інформацію про релігійне об’єднання (назва, адреса, телефон, факс, електронна адреса); інформацію, що стосується програми поїздки, термінів та місця перебування, список учасників (імена, прізвища, дата народження, паспортні дані, адреса проживання на Україні).

   

  С2 – візи з метою відвідин

   

  • Основним документом у випадку віз з метою відвідин є оригінал запрошення, зареєстрованого у місцевому органі влади Польщі (Управлінні воєводи).

   

  • У випадку близької родини по прямій лінії (бабуся/дідусь, батьки, діти, внуки, чоловік/дружина) можливим є подання власноруч написаного запрошення, за умови підтвердження родинних зв’язків, а також ідентифікації особи, що запрошує, незалежно від того чи запрошуючою стороною є громадянин Польщі чи України. Громадянин України, який запрошує членів найближчої родини зобов’язаний знаходитися на території Польщі легально (тобто мати дозвіл на тимчасове або постійне  перебування або національну візу).

   

  С3 – візи з метою участі у спортивних заходах

   

  • Оригінал письмового запрошення від організаторів спортивних заходів – відповідних організацій, державних спортивних об’єднань або олімпійських комітетів держав Шенген зони.

   

  • Лист-прохання від української сторони, що підтверджує статус спортсмена заявника.

   

  • У випадку групових поїздок дітей документи, що підтверджують вид занять, а також підтвердження наявності фінансових засобів для покриття витрат подорожі від батьків або офіційних опікунів не вимагаються.

   

  C4, D4 – візи з метою ведення господарської діяльності

   

  Приватні підприємці, що їдуть до Польщі у бізнесових цілях (візи типу С)

   

  • Оригінал письмового запрошення від юридичної особи, компанії або відділення такої юридичної особи чи компанії, державного чи місцевого органу влади держави-члена ЄС; організаційного комітету торгово-промислової виставки, конференції чи симпозіуму,  що проводиться на території Польщі із зазначеним терміном і можливим періодом перебування.

   

  • Ліцензія або документи реєстрації підприємства у відповідному українському органі або остання податкова декларація.

   

  Працівники, що прямують до Польщі у бізнесових цілях  (візи типу С):

   

  • Оригінал письмового запрошення від юридичної особи, компанії або відділення такої юридичної особи чи компанії, державного чи місцевого органу влади держави-члена ЄС; організаційного комітету торгово-промислової виставки, конференції чи симпозіуму,  що проводиться на території Польщі із зазначеним терміном і можливим періодом перебування.

   

  • Підтвердження працевлаштування із вказаними посадою, датою прийняття на роботу та тривалістю відпустки, а також інформацією, про те, що поїздка здійснюється із службовою метою. У листі-підтвердженні має бути вказана інформація про персональні дані та посаду особи, що підписує дане підтвердження, контактні дані організації та інформацію стосовно реєстрації підприємства.

   

  • Довідка про отримання доходів за період останніх 6 місяців.

   

  Члени правління, співзасновники фірм зареєстрованих на території Польщі:

   

  • Витяг з Національного Судового Реєстру (KRS) про здійснення господарської діяльності на території Польщі.

   

  •  У випадку звернення з метою отримання національної польської візи - реєстраційний номер у формі, яку вимагає польське законодавство (REGON, NIP), а також витяг з банківського рахунку за період останніх 6 місяців.

   

  Візи для водіїв міжнародних перевезень, а також міжнародних пасажирських перевезень:

   

  • Оригінал клопотання від Національної спілки перевізників України, яка надає послуги з міжнародних автомобільних перевезень, в якому вказується мета, період перебування, кількість в'їздів на територію держави-члена ЄС протягом певного періоду.

   

  С5, D5 З метою виконання праці протягом періоду, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців – актуально до 31.10.2018р.

   

  Оригінал та копія „Заяви-доручення про намір працевлаштування іноземця”, зареєстрованої в Повітовому бюро праці, відповідному до місця реєстрації роботодавця. Заява повинна бути надрукована на офіційному бланку Повітового бюро праці та містити наступну інформацію: дату реєстрації; підпис та печатку відповідального працівника Бюро праці; назву фірми-роботодавця; підпис роботодавця; повну інформацію про особові дані, серію та номер закордонного паспорта запрошеної особи; мету  та тривалість візиту (терміни, кількість днів та виїздів).

   

  На основі „заяви-доручення” візи надаються виключно особам, дані яких внесені до документу.

   

  Після отримання національної візи та проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати найближчих членів родини (другого з подружжя, дітей (в тому числі усиновлених), батьків (у тому числі офіційних опікунів), онуків, дідусів чи бабусь) з метою відвідин (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в Польщі, її найближчі родичі можуть на цій підставі звертатися за національною візою з метою відвідин.

   

  5а) З метою виконання праці протягом періоду, що не перевищує 6 місяців протягом наступних 12 місяців.

   

  Оригінал та копія „Заяви-доручення на виконання праці іноземцем”, зареєстрованої в Повітовому бюро праці Польщі та внесеної до реєстру заяв-доручень на виконання праці іноземцем.

   

  Заява-доручення повинна бути надрукована на офіційному бланку Повітового бюро праці та містити наступну інформацію: дату реєстрації; підпис та печатку відповідального працівника Бюро праці; назву фірми-роботодавця; підпис роботодавця; повну інформацію про особові дані, серію та номер закордонного паспорта запрошеної особи; мету та тривалість візиту (терміни, кількість днів та виїздів).

   

  На основі „заяви-доручення” візи надаються виключно особам, дані яких внесені до документу.

   

  Після отримання національної візи та проживання у Польщі повнолітні громадяни України можуть самостійно запрошувати найближчих членів родини (другого з подружжя, дітей (в тому числі усиновлених), батьків (у тому числі офіційних опікунів), онуків, дідусів чи бабусь) з метою відвідин (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в Польщі, її найближчі родичі можуть на цій підставі звертатися за національною візою з метою відвідин.

   

  5b) З метою виконання праці протягом періоду, що не перевищує 9 місяців протягом календарного року (сезонні роботи).

   

  Оригінал та копія формуляру-підтвердження внесення заяви до реєстру заяв щодо виконання сезонних робіт Повітового Бюро Праці. Формуляр повинен бути надрукованим на офіційному бланку Повітового бюро праці та містити наступну інформацію: орган, що видав документ, номер документу, дата реєстрації, ім’я, прізвище, службова посада, підпис та печатка відповідального працівника Повітового Бюро Праці; службова печать; дані роботодавця; інформація про іноземця (ім’я, прізвище, стать, дата народження, громадянство); інформація, що стосується сезонних робіт (місце виконання, правові підстави, час роботи, запропонована оплата праці (брутто), обсяг основних обов’язків); дата внесення заяви до реєстру заяв щодо виконання сезонних робіт, період(-ди) праці.

   

  На основі „формуляру-підтвердження внесення заяви до реєстру заяв” візи надаються виключно особам, дані яких внесені до документу.

   

  Після отримання національної візи та проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати найближчих членів родини (другого з подружжя, дітей (в тому числі усиновлених), батьків (у тому числі офіційних опікунів), онуків, дідусів чи бабусь) з метою відвідин (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в Польщі, її найближчі родичі можуть на цій підставі звертатися за національною візою з метою відвідин.

   

  C6, D6 – візи з метою працевлаштування в Польщі на основі інших документів, ніж вказані в art.60 Ust 1, pkt.5.

   

  C7  – візи з метою  участі у культурних заходах або конференціях організованих у зв’язку із веденням культурної діяльності.

   

  • Письмове запрошення приймаючої сторони з інформацією про терміни конференції або культурного заходу.

   

  С8 – візи для учасників офіційних делегацій представників органів державного самоврядування або міжнародних організацій:

   

  • Офіційне запрошення з польської сторони (копія).

   

  • Лист-прохання від української організації, що підтверджує службову мету подорожі заявника та є членом офіційної делегації, представником органу державного самоврядування або міжнародної організації, а також підтверджує, що метою виїзду даної особи є участь у зустрічах, консультаціях, переговорах або програмах обміну, що організовуються міжнародними організаціями держави-члена Європейського Союзу.

   

  С9 – візи з метою навчання

   

  • Підтвердження польського навчального закладу про прийом на навчання або студентський квиток.

   

  C10 – візи з метою професійного стажування:

   

  • Оригінал або факс (з інформацією про відправника) договору про стажування, що містить інформацію про дані запрошуючої організації (назва, номер реєстраційний – REGON/NIP/KRS); дані запрошеної особи (ім’я, прізвище, номер та серія паспорту, громадянство); інформацію про обсяг обов’язків стажера.

   

  • Інформація про актуальне проходження навчання разом з програмою навчання, з якої виникає необхідність проходження професійного стажування.

   

  C11, D11 – візи з метою навчання в іншій формі, аніж зазначено в ст. 60 п. 1 пп. 9 i 10 закону.

   

  Підтвердження із польської школи про прийом або продовження навчання в школі або навчальному закладі з іншою формою навчання (наприклад,  мовні курси) або студентський квиток. У випадку навчання у іншому навчальному закладі, ніж початкова школа, ліцей або гімназія необхідним є наявність розкладу занять курсу, що містить інформацію про кількість занять (на місяць, тиждень), а також повну кількість годин навчання.

   

  C12, D12 – віза з дидактичною метою.

   

  • Запрошення від польської організації, що містить інформацію про повну назву, адресу, контактні номери, реєстраційний номер REGON/NIP/KRS, паспортні дані запрошеної особи, громадянство, місце роботи та актуальну посаду.

   

  C13, D13 – віза з метою наукових досліджень:

   

  • Запрошення з польського вищого навчального закладу, дослідницького інституту, PAN і т.п. для участі у дослідницькому проекті.

   

  • Лист-прохання від української сторони, дослідницького інституту, Академії Наук і т.п.

   

  C14, D14 – візи з метою лікування.

   

  • Офіційний документ від медичного закладу, що підтверджує необхідність проходження медичного лікування у даній установі. Документ повинен містити інформацію про можливу присутність супроводжуючої особи із вказаними персональними даними даної особи, а також підтвердження наявності необхідних коштів для забезпечення вартості лікування та перебування на території Польщі.

   

  C16, D16 – візи з метою участі у програмах культурного, наукового обміну, програмах гуманітарної допомоги або програмах сезонних студентських робіт.

   

  • Запрошення від державного органу правління, органу самоврядування або міста-побратима, товариства,  студентської організації (наприклад, ERASMUS).

   

  • Лист-прохання від українського навчального закладу, інституції, державного органу правління, органу самоуправління. У випадку учасників офіційних програм обміну в рамках транскордонної співпраці ЄС, таких як Європейський Інструмент Сусідства і Партнерства (ENPI), лист-прохання від української сторони не вимагається.

   

  C23, D23 – візи видані з іншою метою:

   

  Відвідини цвинтарів

   

   - оригінал документу, що підтверджує факт існування та утримання могили або підтвердження з Червоного Хреста,

   

  - документ, що підтверджує родині чи інші зв'язки між заявником та похованим (свідоцтво про шлюб, народження та ін.).

   

  Участь у поховальній церемонії

   

  - документ, що підтверджує факт смерті,

   

  - Документ, що підтверджує родині чи інші зв'язки між заявником та померлим (свідоцтво про шлюб, народження та ін.).

   

  Візи громадян України, які були переселені з території Польщі за договором між ПКНВ та Урядом УРСР від 9 вересня 1944 р. та договором між Тимчасовим Урядом Національної Єдності і Урядом СРСР від 9 липня 1945 р.

   

  - оригінал рішення виданого колишнім Державним Репатріаційним Урядом або оригінал офіційного документу, виданого державним архівом РП чи України або інший офіційний документ, виданий органами польського чи українського державного/місцевого самоврядування, який підтверджує факт проживання на території тодішньої РП, а також евакуації з цієї території на основі договору між ПКНВ та Урядом УРСР від 9 вересня 1944 р. та договором між Тимчасовим Урядом Національної Єдності і Урядом СРСР від 9 липня 1945 р.

   

  - у випадку дітей, внуків переселених осіб, а також чоловіка/дружини переселеної особи, дітей та внуків переселених осіб, додатково вимагається документ, що підтверджує існування родинних зв’язків.

   

  Візи для журналістів та технічного персоналу, що подорожують з  іншою метою, аніж участь у культурних заходах:

   

  -оригінал та ксеро копія довідки чи іншого документу , виданого професійною організацією (Національною спілкою журналістів України) чи роботодавцем заявника (“Свідоцтво державної реєстрації друкованого видання масової інформації”, або “Свідоцтво державної реєстрації інформаційного агенства” або “Ліцензія на транслювання радіо та телебачення”), які підтверджують, що дана особа є професійним журналістом, а також, що мета поїздки пов'язана із виконанням журналістських завдань;

   

  - підтвердження від роботодавцяпро те, що заявник є членом технічного персоналу, який супроводжує журналіста у рамках своїх професійних обов'язків;

   

  Візи з метою отримання дозволу на тимчасове або постійне перебування на території  Польщі:

   

  - рішення воєводи про надання дозволу на тимчасове або постійне перебування на території  Польщі.

   

   

  Генеральне Консульство РП в Луцьку не приймає документи, які  направлені  безпосередньо до консульства факсом, поштою та електронною поштою.

   

  Не можна мати одночасно дві дійсні Шенгенські візи.

   

  Термін розгляду візових заяв

   

  Рішення про видачу візи приймається протягом 6 робочих днів від моменту здійснення оплати. У випадку необхідності детальнішої перевірки документів розгляд справи може бути продовжений до 30 днів. У термінових ситуаціях рішення може бути прийняте протягом 3 робочих днів або й раніше перед запланованою поїздкою (за умови здійснення реєстрації та заповнення візової анкети через систему http://www.e-konsulat.gov.pl/)

   

  Наявність візи не гарантує в'їзду на територію Шенген.

   

  Остаточне рішення про в'їзд приймає Прикордoнна служба.

   

  Print Print Share: