close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Польщі

   

 • ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - RODO

 • Відповідно до ст. 13 та 14 Розпорядження Європейсього Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016р. щодо захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та вільної передачі таких даних, а також скасування директиви 95/46/WE (RODO) інформуємо, що:

   

  1. Адміністратором, в значенні ст. 4 п. 7 RODO, Ваших персональних даних є Міністр Закордонних Справ Польщі, з місцезнаходженням за адресою: алея Яна Християна Шуха, 23, 00-580 Варшава

   

  2. Консул РП виконує обов’язки адміністратора по відношенню до персональних даних внесених до консульских баз, що знаходяться у нього на розгляді.

   

  3. Міністр Закордонних Справ визначив Інспектора з Охорони Даних (ІОД), який виконує свої обов’язки щодо обробки персональних даних Міністерством Закордонних Справ та закордонними консульськими установами.

   

  Контактні дані: IOD

  Адреса: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  4. Дані, що знаходяться у консульских базах обробляються згідно положень ст. 6, пп. c., d., e. RODO щодо реалізації консулом РП завдань, визначених законом від 25 червня 2015р. – Консульське Право (Dz. U. від 2017р.  poz.  1545, з пізнішими змінами), а також окремих положень.

   

  5. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду встановленого законом та архівуватимуться відповідно до нормативних актів, якими керуються  Міністерство Закордонних Справ та закордонні консульські установи.

   

  6. Доступ до персональних даних мають виключно особи уповноважені Адміністратором.

   

  7. Персональні дані підлягають охороні відповідно до положень RODO та не можуть надаватися для загального використання третіми особами, що не мають відповідних повноважень та не надаватимуться для загального використання третіми державами, що не гарантуватимуть, як мінімум, рівнозначної охорони передбаченої положеннями RODO. Персональні дані можуть передаватися третім державам виключно у випадках передбачених польським правом або правом Європейського Союзу, відповідно до ст. 44-46 RODO.

   

  8. У випадках, що не суперечать загальним положенням, Ви маєте право контролювати процес обробки персональних даних, відповідно до ст. 15-19 та ст. 21 RODO, а саме щодо права доступу до змісту своїх даних та їх спростування, видалення, обмеження щодо їх обробки, права вносити заперечення.

   

  9. Ваші дані не оброблятимуться автоматично, що може вплинути на прийняття рішення та призвести до юридичних наслідків або в подібний спосіб істотно на нього вплинути. Персональні дані не підлягають подальшому накопиченню.

   

  10. Вам належить право внесення скарги до контролюйочого органу за адресою:

   

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa.

    

       Детальна інформація про правові підстави

  Print Print Share: