close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 kwietnia 2016

  Jak co roku, pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wołyń, odbyły się na Wołyniu obchody ku pamięci wołyńskiej konspiracji, samoobrony i 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

  Inicjatorem uroczystości, które w tym roku odbyły się w Bielinie, było Stowarzyszenie „Kresy – Pamięć i Przyszłość” z Chełma. Na cmentarzu wojskowym, na którym upamiętnieni są żołnierze Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK polegli w walce i obronie ludności polskiej w latach 1939-1944, nabożeństwo w intencji polskiej ludności zamieszkującej tereny Wołynia odprawił ks. prałat Andrzej Puzon, w koncelebrze z duchownymi z Polski oraz Ukrainy. Diecezję łucką reprezentowali ks. kanonik Witold Kowalów z parafii w Ostrogu, ks. kancerz Roman Burnyk z parafii w Rożyszczach, o. Leszek Koszlaga z parafii we Włodzimierzu Wołyńskim, ks. Tomasz Czopor z parafii w Równem, ks. Wasyl Płachotka i ks. Roman Własiuk z parafii w Łucku.

  Uroczystości rozpoczęło złożenie meldunku przez prezesa Stowarzyszenia Krzysztofa Krzywińskiego najstarszemu stopniem weteranowi 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz odśpiewanie hymnu państwowego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele polskich środowisk m.in. z Kowla, Równego, Zdołbunowa oraz licznie przybyli goście z Polski, reprezentujący m.in. organizacje pozarządowe zaangażowane w pielęgnowanie śladów polskiej historii na Kresach, w tym w szczególności przedstawiciele Stowarzyszenia Kresy – Pamięć i Przyszłość, Fundacji Niepodległości, uczniowie szkół chełmskich, harcerze.

  Uroczystości zakończył występ uczniów z trzech chełmskich szkół poświęcony pamięci ofiar wojny.   

  Bielin1
  Bielin2
  Bielin3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: