close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 marca 2019

  Z okazji 110 rocznicy urodzin Józefa Łobodowskiego wybitnego polskiego pisarza, poety, tłumacza i publicysty zapraszamy do udziału w konkursie na esej pod tytułem „Józef Łobodowski i współczesność”.

      

  Konsulat Generalny RP w Łucku wspólnie ze Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki przy wsparciu Redakcji „Monitora Wołyńskiego” ogłaszają konkurs na esej, tematem którego jest „Józef Łobodowski i współczesność”. Konkurs nawiązuje się do obchodzonej w tym roku 110 rocznicy urodzin Józefa Łobodowskiego – wybitnego polskiego pisarza, poety, tłumacza i publicysty. Konkurs obejmuje prace literackie, naukowe, publicystyczne, historyczne i inne napisane w języku polskim lub ukraińskim.

   

  Termin złożenia prac – do 15 kwietnia 2019 roku.

   

  Prace w formie wydruku należy przesyłać na adres uniwersytetu:
  43025, m. Łuck, ul. Wynnyczenka, 30-а, аud. 201 (katedra komunikacji społecznej)


  lub


  43025, m. Łuck, ul. Wynnyczenka, 30-а, аud. 207 (katedra filologii słowiańskiej)
  Prace w formie pliku .doc, .docx, .pdf należy przesyłać na adres mailowy : vnu_vsr@ukr.net lub  pol.kaf.vny@gmail.com 

   

  W przypadku materiału opublikowanego w mediach prosimy o podanie linku do materiału lub drukowany egzemplarz. Autorzy powinni również złożyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy.

   

  Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

   

  Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

   

  Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych osób!

   

   

  Regulamin konkursu - „Józef Łobodowski i współczesność”

   

   

  I. Organizator


  Organizatorem konkursu  jest Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku i Katedry Komunikacji Społecznej i Filologii Słowiańskiej Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki przy wsparciu Redakcji „Monitora Wołyńskiego”


  II. Przedmiot konkursu


  1. Konkurs nawiązuje do obchodzonej w tym roku 110 rocznicy urodzin pisarza, poety, tłumacza i publicysty Józefa Łobodowskiego. Organizowany jest w kategorii esej.


  Przedmiotem są prace literackie, naukowe, publicystyczne, historyczne i in. na temat „Józef Łobodowski i współczesność”.


  2. Konkurs obejmuje prace napisane lub opublikowane w 2017 – 2019 roku.


  III. Warunki uczestnictwa


  1. Zgłoszone prace musza być napisane w języku ukraińskim lub polskim.
  2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.
  3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.


  IV. Zgłaszanie pracy konkursowej


  1. Autor uczestniczący w konkursie przesyła:
  a) jeden egzemplarz pracy w formie wydruku  na adres uniwersytetu :
  43025, m. Łuck, ul. Wynnyczenka, 30-а, аud. 201 (katedra komunikacji społecznej) lub 207 (katedra filologii słowiańskiej); 
  b) jeden egzemplarz pracy w formie pliku .doc, .docx, .pdf przesłany na adres mailowy : vnu_vsr@ukr.net   lub     pol.kaf.vny@gmail.com 
  c) w przypadku materiału opublikowanego w mediach link do materiału lub drukowany egzemplarz,
  d) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy.

  3. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

   

  V. Termin składania prac


  1. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2019 r.
  2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w Regulaminie konkursu lub zostały
  nadesłane po terminie, nie będą podlegały ocenie.


  VI. Komisja Konkursowa


  Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa w składzie:


  Prof. Swietłana Krawczenko-  przewodnicząca
  Julia Wasejko
  Sergij Chominskyj
  Ludmyła Żwania
  Teresa Chruszcz


  VII. Nagrody konkursowe


  1. W konkursie przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III miejsca  oraz dyplomy dla pozostałych uczestników.
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej  oraz w drukowanym wydaniu „Monitora Wołyńskiego”.
    

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: