close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 marca 2015

  Uprzejmie informujemy, że dokumenty na studia w Polsce ze stypendium Rządu RP będą przyjmowane w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b) w dniach 13-17 kwietnia 2015 roku od godz. 10.00.

  Prosimy o zapisywanie się na złożenie kompletu dokumentów pod adresem; dorota.szmidtke@msz.gov.pl

  UWAGA - Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b) w dniach 13-17 kwietnia 2015 roku od godz. 10.00.

   

   

   

  Kwestionariusz kandydata na studia w Polsce jest dostępny na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/8_formularz-PL0809.pdf

   

   Zapraszamy do zapoznania się z następującą informacją:  

   

   

  Wykaz przedmiotów z jakich będą prowadzone sprawdziany testowe

   

   

  Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

   

  Podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) podejmujących kształcenie w Polsce

   

   

  Informacja o zasadach wypłacania stypendium

   ministra nauki i szkolnictwa wyższego

   

  Oświadczenie

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: