close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 21 września 2015

  Informujemy, że w dniu 21.09.2015 r. wchodzi w życie Drugi Protokół do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku.

  Drugi Protokół wprowadza następujące zmiany do Umowy:

   

  1.            Zezwolenie MRG uprawnia do przekraczania wspólnej granicy oraz nieprzerwanego pobytu w strefie przygranicznej do 90 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy

   

  2.            Zwolnienie z opłaty konsularnej każdego wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie drugiego i kolejnego zezwolenia MRG

   

  3.            W celu usprawnienia procesu wydawania kart i skrócenia czasu oczekiwania na dokument przewidziano możliwości udziału usługodawcy zewnętrznego (tzw. outsourcing) w czynnościach związanych z obsługą procesu wydawania zezwoleń MRG. Opłata za usługę outsourcingową przewidziana została na poziomie ¼ opłaty konsularnej za wydanie zezwolenia. Będzie należna bez względu na prawo do zwolnienia z opłaty konsularnej.

   

  4.            Zniesienie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

   

  5.            Uzupełniono załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz jednostek podziału administracyjnego znajdujących się w strefie przygranicznej o cztery miejscowości położone na terytorium Ukrainy i nieuwzględnione w dotychczasowym wykazie: trzy w obwodzie wołyńskim (Volynska oblast): Hevyn, Orani i Rusniv oraz jedną w obwodzie lwowskim (Lvivska oblast): Tysovets (ar. 5 protokołu).

   

  6.            Dodatkowa zmiana polega na uaktualnieniu treści załącznika nr 4 do Umowy przewidującego sankcje za naruszenie zasad małego ruchu granicznego

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: