close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UMOWY DWUSTRONNE

 •  

  UMOWA
  o ułatwieniach w wydawaniu wiz
  między Wspólnotą Europejską a Ukrainą

  >>> więcej


  Traktat
  między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy
  sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992.

  >>> więcej


  Umowa
  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego z dnia 30 lipca 2004 r.

  >>> więcej

  ________________________________________________________________________________________________

   

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH (1) z dnia 23 lutego 2015 r.w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz. U. z dnia 9 marca 2015 r.)

  >>> więcej


  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych, sporządzona w Warszawie z dnia 21 marca 1994 r.

  >>> więcej


  Ustawa RP
  o cudzoziemcach dnia 12 grudnia 2013 r.

  >>> więcej

   

   

  ________________________________

   

   

  Lp.

  Tytuł aktu

  Data podpisania

  Data wejścia
  w życie

  1.  

  Traktat między RP a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy

  1992-05-18

  1992-12-30

  1.  

  Deklaracja o zasadach i podstawowych kierunkach rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, w wyniku której w dniu 4 października 1991 zawarto międzyrządową Umowę o handlu i współpracy gospodarczej

  1990-10-13

   

  1.  

  Konwencja Konsularna między RP a Ukrainą

  1991-09-08

  1994-01-21

  1.  

  Umowa między Rządem a Rządem Ukrainy o międzynarodowych przewozach drogowych

  1992-05-18

  1993-05-07

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych

  1992-05-18

  1994-03-11

  1.  

  Konwencja między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

  1993-01-12

  1994-03-11

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji

  1993-01-12

  1993-09-14

  1.  

  Umowa między RP a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko- ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych

  1993-01-12

  1993-12-21

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie nauki i technologii

  1993-01-12

  1993-01-12

  1.  

  Umowa między RP a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych

  1993-05-24

  1994-08-14

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przez wspólną granicę państwową

  1993-05-24

  1994-04-10

  1.  

  Porozumienie między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej

  1993-05-24

  1993-10-29

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych, o wymianie informacji oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

  1993-05-24

  1994-03-12

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o komunikacji lotniczej

  1994-01-20

  1996-02-15

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska

  1994-01-24

  1994-04-30

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnym zatrudnianiu pracowników

  1994-02-16

  1994-12-19

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych

  1994-03-21

  1994-08-29

  1.  

  Umowa w formie wymiany not w sprawie utworzenia i otwarcia nowego kolejowego przejścia granicznego Chyrów - Krościenko dla ruchu osobowego

  1994-05-27

  1994-05-27

  1.  

  Porozumienie między Rządem RP a Rządem Ukrainy o utworzeniu i otwarciu kolejowego przejścia granicznego Werhrara-Rawa Ruska

  1995-05-17

  1995-05-18

  1.  

  Porozumienie w formie wymiany not dot. otwarcia przejścia granicznego Zosin-Ustiług dla ruchu osobowego

  1995-09-29

  1995-10-10

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawach celnych

  1995-12-18

  1996-04-22

  1.  

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Ukrainy o utworzeniu i otwarciu kolejowego przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska

  1996-01-25

  1996-01-25

  1.  

  Porozumienie między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowe

  1996-06-25

  1996-06-25

  1.  

  Porozumienie między Polskim Centrum Badań i Certyfikacji a Państwowym Komitetem Ukrainy ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji o współpracy w zakresie wzajemnego uznania wyników prac certyfikacyjnych

  1996-06-25

  1997-05-26

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych.

  1996-10-10

  1998-12-31

  1.  

  Porozumienie między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnych dostawach uzbrojenia, techniki wojskowej i świadczeniu usług o charakterze wojskowo-technicznym

  1996-10-10

  1999-01-28

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty

  1997-05-20

  1999-11-22

  1.  

  Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Ukrainy w sprawie otwarcia drogowego przejścia granicznego Smolnica - Krościenko dla międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego

  1997-09-25

  1997-09-25

  1.  

  Porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Prokuraturą Generalną Ukrainy o realizacji art. 3 Umowy między RP a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r.

  1998-11-10

  1998-11-10

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej

  1999-03-03

  2003-08-24

  1.  

  Protokół realizacji Umowy między Rządem RP a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc spoczynku ofiar wojny i represji politycznych z 21.03.1994 r.

  1999-03-13

  1999-03-13

  1.  

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową

  2001-06-25

  2002-12-29

  1.  

  Porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej RP a Ministerstwem Oświaty i Nauki Ukrainy

  2001-07-02

  2001-07-02

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych

  2001-09-04

  2004-03-01

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innych nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich następstw

  2002-07-19

  2004-01-21

  1.  

  Porozumienie między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Krościenko-Smolnica dla całodobowego międzynarodowego ruchu samochodów osobowych, mikrobusów i samochodów ciężarowych o masie 3,5 t

  2002-11-05

  2002-11-20

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego

  2003-07-30

  2003-10-09

  1.  

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie użytkowania urządzeń systemu transportu węglowodorów Odessa-Brody i ich integracji z polskimi urządzeniami

  2003-11-26

  2004-02-16

  1.  

  Porozumienie między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, poprzez wymianę not. (Przejście Zosin-Ustiług i Krościenko-Smolnica)

  2004-02-23

  2004-03-04

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa

  2004-04-16

  2004-11-30

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji

  2005-03-04

  2007-03-28

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej

  2005-03-04

  2006-05-04

  1.  

  Porozumienie robocze między Ministrem Finansów RP a Państwową Administracją Podatkową Ukrainy o współpracy w sprawie wymiany informacji uzyskanych w czasie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

  2005-03-29

  2005-03-29

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni

  2005-04-11

  2006-06-20

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informatyzacji

  2005-04-11

  2007-08-13

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie turystyki

  2005-06-30

  2006-07-17

  1.  

  Porozumienie między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew, poprzez wymianę not

  2005-08-15

  2005-08-24

  1.  

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

  2005-08-15

  2005-08-24

  1.  

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Krościenko-Smolnica, w formie wymiany not

  2006-01-10

  2006-01-11

  1.  

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Krościenko - Chyrów o międzynarodowy ruch osobowy w drodze wymiany not

  2006-01-30

  2006-02-01

  1.  

  Protokół miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r.

  2007-11-30

  2008-05-15

  1.  

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko - Chyrów, poprzez wymianę not

  2008-01-14

  2008-02-05

  1.  

  Umowa między Ministrem Zdrowia RP a Ministerstwem Ochrony Zdrowia Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia

  2008-03-14

  2008-03-14

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego

  2008-03-28

  2009-07-01

  1.  

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

  2008-03-28

  2008-08-13

  1.  

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie informacji

  2008-09-19

  2008-12-30

  1.  

  Protokół między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r.

  2008-12-22

  2009-07-01

  1.  

  Protokół między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniający Umowę między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, sporządzoną w Kijowie dnia 28.03.2008 r.

  2009-07-10

  2010-04-23

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25.06.2001 r.

  2009-11-25

  2011-04-08

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o kształceniu obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie

  2009-11-25

  2009-12-29

  1.  

  Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy na lata 2009 - 2014

  2009-11-30

  2009-11-30

  1.  

  Porozumienie pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie

  2011-10-28

  2012-11-17

  1.  

  Umowa między Rządem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych

  2012-06-06

  2012-09-15

  1.  

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2012 r.

  2012-06-13

  2012-09-04

  1.  

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu samochodowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice, w formie wymiany not

  2012-09-19

  2012-09-19

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: