close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA DLA MAŁOLETNIEGO

 • Karta Polaka dla małoletniego

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców lub rodzica, posiadającego Kartę Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (zgoda nie jest wymagana, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Zasady rejestracji na rozmowę z Konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka dla małoletnich.

   

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zapisy na rozmowę z Konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka dla małoletnich, których rodzice posiadają Kartę Polaka,

  odbywają się za pośrednictwem e-maila: luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl

   

  E-mail powinien zawierać:

   

  - imię i nazwisko rodzica, lub opiekuna prawnego dziecka

  - informację w jakim obwodzie jest zameldowany wnioskodawca

  - imię, nazwisko dziecka

  - data urodzenia dziecka

  - kontaktowy numer telefonu jednego z rodziców lub opiekunów prawnych 

  - temat wiadomości e-mail: Rejestracja na rozmowę z Konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka dla małoletnich.


   

  Dokumenty, które należy okazać w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka małoletniemu:


  – wypełniony poprawnie wniosek (podpisany z przyklejonym zdjęciem, z dopisanym numerem telefonu wnioskodawcy);


  - oryginał i kserokopie paszportu zagranicznego dziecka lub dokumentu podróży dziecka);


  - oryginał i kserokopie świadectwa urodzenia dziecka;


  - oryginał i kserokopie Karty Polaka przynajmniej jednego z rodziców;


  - oryginał i kserokopie paszportu zagranicznego rodziców;


  - oryginał i kserokopie paszportu wewnętrznego rodziców (obowiązkowo stronę z zameldowaniem).

   

  wniosek

  wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby niepełnoletniej

   

  Uwaga:

   

  • Przy składaniu wniosku muszą być obecni oboje rodzice.
  • Korzystne dla Państwa jest przyniesienie paszportu zagranicznego dziecka, w którym imię i nazwisko dziecka napisano w alfabecie łacińskim. Pozwoli to uniknąć ewentualnych błędów i różnic w pisowni ww. danych na Karcie Polaka.
  • Wniosek dla osób niepełnoletnich wnioskodawcy (rodzice) podpisują w czasie  składania wniosku przy konsulu.

   

  Karta Polaka wydana dla dziecka małoletniego poniżej 18 roku życia na wniosek rodzica (rodziców) posiadaczy Karty Polaka ważna jest 10 lat, jednak nie później niż po upływie roku od uzyskania przez niego pełnoletności. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed upływem tego terminu posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność przedłużana jest na okres 10 lat. To znaczy: po ukończeniu 18 lat posiadacz Karty Polaka ma 9 miesięcy na złożenie wniosku o jej przedłużenie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: