close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI KART POLAKA

 • 1. Przedłużenie ważności Karty Polaka po 10 latach od jej wydania 


  Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

   

  Posiadacze Kart Polaka, których termin ważności upływa po 10 latach od ich wydania, proszeni są o wcześniejsze umówienie się na rozmowę z konsulem w celu przedłużenia ważności Karty.

   

  Rejestracja odbywa się za pomocą poczty e-mail: luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl, lub telefonicznie pod numerem: +380 332 280 661 (we wtorki w godz. 13.00-15.00 i piątki w godz. 10.00-13.00)

   

  Korespondencja w celu rejestracji na przedłużenie ważności Karty Polaka po 10 latach od wydania powinna zawierać:

   

  - imię i nazwisko;

  - termin ważności Karty Polaka;

  - adres zameldowania: (Obwód, Rejon, Miejscowość);

  - data i miejsce urodzenia;

  - numer telefonu kontaktowego;

  - temat wiadomości e-mail: Rejestracja w sprawie przedłużenia ważności Karty Polaka po 10 latach od jej wydania 

   

  W celu przedłużenia ważności Karty Polaka, której termin ważności upływa należy złożyć następujące dokumenty: 

   

  - starannie wypełniony wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka z przyklejonym zdjęciem;

  - oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem);

  - oryginały i kserokopie paszportu wewnętrznego (+ strona z aktualnym meldunkiem);

  - oryginały i kserokopie aktu urodzenia;

  - oryginały i kserokopie aktu ślubu;

  - kserokopię Karty Polaka;

  - oryginał Karty Polaka.

   

   

  2. Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności

   

  Jeżeli najpóźniej dziewięć miesięcy po uzyskaniu pełnoletności posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

   

  Jeżeli osoba, która otrzymała KP jako małoletnia, nie dotrzymała ww. terminu przedłużenia ważność swojej Karty, gdy zgłosi się do konsula, zgodnie z przepisami ustawy, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  W celu przedłużenia ważności Karty Polaka należy złożyć następujące dokumenty: 

   

  - starannie wypełniony wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka z przyklejonym zdjęciem;

  - oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem);

  - oryginały i kserokopie paszportu wewnętrznego (+ strona z aktualnym meldunkiem);

  - oryginały i kserokopie aktu urodzenia;

  - kserokopię Karty Polaka;

  - oryginał Karty Polaka.

   

  Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka  po ukończeniu 18 roku życia można składać bez wcześniejszej rejestracji.

   

  Wnioski będą przyjmowane we WTORKI w godzinach od 12-14 oraz w ŚRODY w godzinach od 12-14.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: