close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • REJESTRACJA NA ROZMOWĘ Z KONSULEM

 • Konsulat Generalny RP w Łucku uprzejmie informuje, że zapisy na rozmowę z konsulem w sprawie przyznania Karty Polaka odbywają się :

   

  - poprzez Internet na adres e-mail: luck.kg.rejestracjakp@msz.gov.pl 

   

  - pocztą na adres Konsulat Generalny RP w Łucku (ul. Dubniwska 22b,  43010 Łuck)

   

  W korespondencji zwrotnej poprzez e-mail zostaną Państwo poinformowani o dacie i godzinie spotkania z konsulem.

   

  Osoby, które prześlą zgłoszenie rejestracji pocztą, o dacie i godzinie spotkania z konsulem zostaną poinformowane telefonicznie.

   

  Kolejność wpłynięcia zgłoszeń mailowych decyduje o terminie spotkania z konsulem. 


   

  Korespondencja w celu rejestracji powinna zawierać:

   

  - imię i nazwisko;

  - adres zameldowania: (Obwód, Rejon, Miejscowość);

  - data i miejsce urodzenia;

  - numer telefonu kontaktowego;

  - temat wiadomości e-mail: Rejestracja w sprawie przyznania Karty Polaka


   

  Każda korespondencja kierowana do Konsulatu w sprawie Karty Polaka powinna być sformułowana w języku polskim oraz zawierać wyżej wymienione dane osobowe.

   

  Konsulat Generalny RP w Łucku zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na korespondencję sformułowaną w innych językach niż polski bądź niezawierającą wymaganych danych osobowych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: