close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OŚRODEK ADAPTACYJNY

 • Departament Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 23 grudnia br. ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2282) zostanie utworzony ośrodek adaptacyjny dla repatriantów (w Pułtusku). Nowelizacja ustawy umożliwia kierowanie do ośrodka osób legitymujących się decyzją konsula o przyrzeczeniu wydania wizy w celu repatriacji. Docelowo w ośrodku zostanie zapewnione utrzymanie dla 100 repatriantów.

   

  W ośrodku adaptacyjnym dla repatriantów zostanie zapewnione osobom, przyjętym zgodnie z procedurą, pełne utrzymanie i wyżywienie przez okres 3 do 6 miesięcy. W trakcie pobytu w ośrodku osoby te będą obowiązane do uczestniczenia w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych, na które składają się:

  - kurs języka polskiego,

  - kurs wiedzy o Polsce,

  - kurs orientacji zawodowej.

  Po upływie okresu pobytu w ośrodku repatriant będzie zobowiązany do jego opuszczenia i przesiedlenia się do mieszkania, które sobie samodzielnie zapewni, uzyskując w tym celu wsparcie z budżetu państwa w postaci dofinansowania kosztów najmu lub zakupu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

   

  Kwota dofinansowania zakupu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego została określona na poziomie 25 tys. zł na repatrianta i każdego członka jego rodziny – rozumianej jako repatriant, jego małżonek i każde małoletnie dziecko pozostające pod opieką co najmniej jednego z małżonków oraz dodatkowo 25 tys. zł na rodzinę. Dorosły, samodzielny repatriant jest traktowany jako osobna „rodzina”. Tak więc rodzina składająca się z dwojga rodziców i dwojga małoletnich dzieci otrzymuje dofinansowanie w kwocie 125 tys. zł. Kwota dofinansowania dla samotnego repatrianta to 50 tys. złotych.

   

  Kwota dofinansowania kosztów najmu to 300 zł miesięcznie na każdego członka rodziny repatrianta. Odnosząc to do powyższych przykładów, to rodzina 4 osobowa otrzyma z tego tytułu 1200 zł miesięcznie, a samotny repatriant 300 zł miesięcznie.

   

  Zgodnie z art. 17 b ust.9 ustawy repatriant ma prawo zmienić w ciągu 10 lat od przesiedlenia się do Polski, formę wsparcia z dopłaty do czynszu najmu lokalu mieszkalnego na dopłatę do zakupu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Wówczas od przysługującej kwoty 25 tys. zł odejmuje się już wypłaconą mu kwotę na dofinansowanie kosztów najmu.

   

  Zgodnie z art. 3 c ust 1 ustawy Pełnomocnik bierze pod uwagę czas oczekiwania osób ujętych w ewidencji i wydaje decyzję w sprawie przyznania miejsca w ośrodku po przedstawieniu przez konsula wyrażonej na piśmie zgody  repatrianta(-ów) oraz członków rodziny  art. 3 ust 1 b.

  Pełnomocnik zakłada uruchomienie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów już w styczniu 2018r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: