close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 • Konsul dokonuje tłumaczeń z języka polskiego na ukraiński i z języka ukraińskiego na język polski. Konsul dokonuje w szczególności tłumaczeń treści powtarzalnych:

   

  1. aktów stanu cywilnego;

  2. zaświadczeń o niekaralności;

  3. polskich praw jazdy;

  4. innych dokumentów.

   

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata (za każdą rozpoczętą stronę) zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  W celu umówienia wizyty należy zatelefonować pod numer telefonu:

   

  tel. (+380) 332 280 640

   

  Po uzyskaniu połączenia telefonicznego należy wybrać tonowo opcję językową (informacja w języku polskim - 1), a następnie "3" - sprawy obywatelskie, paszporty, sprawy prawne.

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego na Ukrainie, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: