close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE WIZOWE

 • Konsulat Generalny RP w Łucku

   

  ul. Dubniwska 22b

   

  43010 Łuck

   

  Ukraina

   

   

   

  Konsulat Generalny RP w  Łucku pracuje od poniedziałku do piątku  godz. 8.15 do 16.15.

   

  Aplikacje wizowe przyjmowane są w godz. 9.00 do 13.00

   

  Paszporty wydawane są w godz. 9.00 do 13.00

   

  Kierownik wydziału ruchu osobowego przyjmuje interesantów w każdy wtorek o godz. 13.30. (na spotkanie prosimy umawiać się wcześniej telefonicznie)

   

  Kierownik placówki przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki (robocze) w godzinach 13.00 – 15:00 (na spotkanie prosimy umawiać się wcześniej telefonicznie)

   


   

  ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU WIZOWEGO

   

  Złożenie wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego, zarówno dla osób aplikujących o wizę Schengen jak i krajową. 

  Konsulat Generalny w Łucku informuje, że rejestracja w systemie e–konsulat odbywa się na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

  Najbliższe terminy rejestracji wizowej są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 12.00 (czasu kijowskiego). W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Konsulatu.

   

  Uprzejmie informujemy, że  Konsulat Generalny w Łucku :

   

  1. Nie odpowiada na pytania  e-mailowe, na które odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej naszego urzędu www.luck.msz.gov.pl;
  2. Nie udziela odpowiedzi na korespondencję, która nie zawiera imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania (korespondencyjnego) nadawcy
  3. Nie udziela pomocy technicznej przy rejestracji wniosków wizowych
  4. Nie wysyła i nie odbiera ankiet wizowych drogą mailową, pocztową
  5. Nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów.

   

  Informujemy, że w ramach podpisanej umowy pomiędzy Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie a Spółką VF Worlwide Holdings Ltd., przyjmowanie wniosków wizowych odbywa się za pośrednictwem niżej wymienionych Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych:

   

  Łuck

  ul. Krywyj Wał 31

   

  Równe

  ul. Petlury 22

   

  Tarnopol

  ul. Tancorowa 14

   

  Godziny składania wniosków wizowych i odbioru paszportów w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych: 8.30 – 16.30 (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt); wnioski można składać po uprzedniej rezerwacji terminu.

   

  Odbiór paszportów odbywa się w miejscu składania dokumentów, bez uprzedniej rejestracji.

   

  Opłata za usługę PPWW wynosi 15 Euro.

   

  Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (dla wszystkich Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych):

   

  +38 044 5955151 / +38 032 298 44 10 /+ 38 032 2362605 / +38 050 4193010 /

  +38 067 3430480 / +38 093 1755503

   

  Strona internetowa: www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine 

  UWAGA!!! W Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych ankiety wizowe należy wypełniać ręcznie.

  WNIOSEK WIZOWY MOŻE BYĆ ZŁOŻONY NIE WCZESNIJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED PLANOWANA PODRÓŻĄ

   


   

  SYSTEM INFORMACJI WIZOWEJ (VIS)

   

  23 czerwca 2015 roku w Konsulacie Generalnym w Łucku wprowadzony został system informacji wizowej (ang. Visa Information System – VIS).

   

  Jest to system informatyczny, który pozwala państwom strefy Schengen na wymianę informacji wizowych. Głównym celem VIS jest uproszczenie procesu wydawania wiz, przyśpieszenie kontroli granicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarówno państw strefy Schengen , jak i osób ubiegających się o wizę.

   

  VIS działa dzięki połączeniu centralnej bazy danych systemu z urzędami konsularnymi państw strefy Schengen ora punktami kontroli granicznej.

   

  W praktyce oznacza to, że osoby , które po raz pierwszy ubiegają się o wizę Schengen, są zobowiązane do osobistego stawiennictwa w urzędzie konsularnym w celu pobrania danych biometrycznych - wszystkich odcisków palców oraz zdjęcia.

   

  Skany odcisków palców są przechowywane w systemie przez 59 kolejnych miesięcy w celu ponownego wykorzystania przy rozpatrywaniu kolejnych wniosków wizowych.

   

  Bezpośrednio na granicy, służby graniczne mogą zweryfikować tożsamość osób wjeżdżających do strefy Schengen dzięki informacjom wprowadzonym do systemu.

   

  Z obowiązku składania odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób ubiegających się o wizę (Art.13 pkt.7 Kodeksu wizowego):

   

  •   dzieci poniżej 12 roku życia

  •   osoby od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli można pobrać odciski palców w liczbie mniejszej niż 10, to należy pobrać ich tyle, ile jest to możliwe. Przy chwilowej niemożności pobrania odcisków palców od osoby ubiegającej się o wizę, wymaga się, aby osoba ta złożyła odciski palców wraz z kolejnym wnioskiem wizowym.

  •   przywódcy państw lub rządów, członkowie rządów oraz członkowie ich oficjalnych delegacji , gdy są zapraszane w celach oficjalnych przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe

  •   monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe  w celach oficjalnych

   

  Więcej informacji o VIS można uzyskać na stronie Komisji Europejskiej.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: