close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH

 • Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 6 dni roboczych, licząc od dnia wpłynięcia do placówki konsularnej wniosku i dokumentów wymaganych do wydania wizy. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów, rozpatrzenie wniosku wizowego może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu trzech dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem (pod warunkiem dokonania rejestracji i wypełnienia wniosku wizowego poprzez system internetowy http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  POSIADANIE WIZY NIE GWARANTUJE WJAZDU NA TERYTORIUM SCHENGEN. O WJEŹDZIE KAŻDORAZOWO DECYDUJE STRAŻ GRANICZNA

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: