close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • FIRMY UBEZPIECZENIOWE, SPEŁNIAJĄCE NORMY UE

 • Konsulat Generalny RP w Łucku informuje, że wszyscy obcokrajowcy podróżujący do krajów strefy Schengen, Szwajcarii i Liechtensteinu zobowiązani są do posiadania odpowiedniej polisy zdrowotnej, ważnej w ciągu całego okresu pobytu.

   

  Wykupienie polisy ubezpieczeniowej u podmiotu, który nie jest częścią grupy kapitałowej jednego z ubezpieczycieli mających siedzibę w państwach członkowskich UE może skutkować koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność ubezpieczyciela.


  Konsulat akceptuje polisy następujących ukraińskich firm ubezpieczeniowych:


  Listа firm ubezpieczeniowych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: