close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NOWY SYSTEM REJESTRACJI WIZOWEJ

 • PROCEDURA DOKONANIA REJESTRACJI TERMINU NA ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO W PPWW W ŁUCKU :

   

   

  KROK 1: Upewnić się, że złożenie wniosku wizowego może odbyć się w PPWW w Łucku, Równem lub Tarnopolu.

   

  Zgodnie z przyjętymi regułami wnioski wizowe na wizy krajowe można składać w okręgu konsularnym, w którym dana osoba posiada meldunek, zaś w przypadku wiz Schengen także w okręgu, gdzie pracuje lub uczy się (nie dotyczy wiz Schengen do pracy) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie.

   

  KROK 2: Osobiście zgłosić się z paszportem zagranicznym do dowolnego oddziału Kredo Banku lub Idea Banku w celu uiszczenia opłaty (w przypadku rejestracji małżonka i dzieci należy mieć ze sobą ich paszporty i dokumenty potwierdzające więzi rodzinne).

   

  Podczas dokonywania opłaty należy podać: kategorię wizy :

   

  C – wiza Schengen, cel inny niż turystyka np., biznes, kultura, sport, odwiedziny, leczenie, tranzyt, inne, etc.,

   

  T – wiza Schengen turystyka,

   

  D – wiza krajowa praca, studia etc.,

   

  Następnie należy wybrać PPWW w Łucku, Tarnopolu lub Równem oraz podać działający numer telefonu. Po dokonaniu opłaty otrzymacie Państwo indywidualny kod PTN.

   

  WAŻNE: PROSIMY UPEWNIĆ SIĘ, CZY PODANY NUMER TELEFONU JEST PRAWIDŁOWY I DOSTĘPNY. PODANIE BŁĘDNEGO NUMERU TELEFONU BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEMOŻNOŚCIĄ DOKONANIA REJESTRACJI.

   

  KROK 3: 24 godziny po dokonaniu opłaty system automatycznie dokona rezerwacji terminu na złożenie wniosku wizowego. Na podstawie kodu PTN będzie można sprawdzić status sprawy na stronie:

  http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/Polish/track-application.html

   

  KROK 4: Po przydzieleniu przez system terminu na złożenie wniosku wizowego, operator Call Center nawiąże z Państwem kontakt telefoniczny w godzinach od 09:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty (oprócz dni świątecznych).

   

  KROK 5: Po nawiązaniu kontaktu, operator Call Center poinformuje o automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji terminu, rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami (lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/

   

  KROK 6: W przypadku, jeśli zaproponowany termin nie będzie Państwu odpowiadał, operator Call Center skasuje rezerwację. Kolejny termin zostanie automatycznie wybrany przez system, w tym przypadku należy czekać na kolejne telefoniczne zgłoszenie się operatora Call Center.

   

  KROK 7: Po ponownym nawiązaniu telefonicznego kontaktu, operator Call Center poinformuje o kolejnym, automatycznie zarezerwowanym terminie złożenia dokumentów w PPWW. W przypadku akceptacji terminu, rejestracja zostanie potwierdzona i we wskazanym terminie należy zgłosić się do PPWW z wymaganymi dokumentami. W przypadku ponownego odrzucenia terminu, sprawa zostanie anulowana i należy zgłosić się do PPWW w celu rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty. Jednocześnie można dokonać ponownej opłaty w celu uzyskania kolejnej rejestracji w razie potrzeby.

   


   

  PROCEDURA ZWROTU OPŁATY:

   

  1. Wnioskodawca ubiegający się o zwrot opłaty powinien osobiście stawić się w PPWW w celu złożenia prośby o dokonanie zwrotu.

   

  2. VFS Global dokonuje weryfikacji danych i przekazuje dyspozycje do banku w celu dokonania zwrotu.

   

  3. Bank po otrzymaniu dyspozycji informuje petenta o możliwości odbioru dokonanej opłaty ze wskazaniem oddziału banku.

   

   

  W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o wejście na stronę internetową firmy VFS Global : http://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: