close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONSULAT

 •     Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku został utworzony w 2003 roku i jest jedynym przedstawicielstwem dyplomatycznym w tym mieście. Uroczystość oficjalnego otwarcia odbyła się 12 września 2003 roku. Utworzenie konsulatu było bezpośrednio związane z wprowadzeniem od 1 października 2003 roku obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy. Wymóg ten zaistniał w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku.
  Łucki okręg konsularny obejmuje trzy obwody: wołyński, rówieński i tarnopolski.
  Zadania KG RP w Łucku nie ograniczają się do sfery wizowej, lecz obejmują także wszystkie inne obszary służby konsularnej w zakresie aktualnie obowiązujących kompetencji prawnych i terytorialnych.
  Ponadto zadaniem konsulatu jest sprzyjanie rozwojowi stosunków dwustronnych i współpracy między Polską i Ukrainą we wszystkich sferach życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego, naukowego. Szczególne miejsce w tych działaniach zajmuje współpraca przygraniczna w ramach Euroregionu Bug, w którego skład wchodzą polskie województwo lubelskie, ukraiński obwód wołyński oraz białoruski obwód brzeski, ale nie mniejsza uwaga przywiązywana jest do współpracy transgranicznej.
  Jak w przypadku każdej placówki dyplomatyczno-konsularnej zadaniem KG RP w Łucku jest także promocja Polski.
  Wszystkie wymienione cele i wynikające z nich konkretne realizacje mają służyć rozwojowi stosunków polsko-ukraińskich, umacnianiu partnerstwa między naszymi państwami, budowaniu pojednania między naszymi narodami i wspólnej przestrzeni europejskiej z udziałem podmiotów rządowych, samorządowych i pozarządowych.

   

  Dni i godziny przyjęć

   

  Konsulat Generalny RP w Łucku pracuje codziennie oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych.

  Aplikacje wizowe przyjmowane są w godz. 9:00 do 13:00.

  Okienko informacyjne pracuje od godz. 9:00 do 13:00.

  Paszporty wydawane są w godz. 09:00 do 13:00.

  Kierownik wydziału ruchu osobowego przyjmuje interesantów we wtorki o godz. 13:30

   

  Kontakt

  Konsulat Generalny RP w Łucku
  ul. Dubniwska 22 b
  43010 Łuck
  UKRAINA

   

  tеl. +380332 28064o

  tel. alarmowy czynny całą dobę +380 504382041 (w sytuacjach wymagających opieki konsularnej)

  faks +380332 280659

  e-mail:
  luck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

   

  Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wszelkich opłat za czynności konsularne :

   

  JSC KREDOBANK  VOLYN VIDDIL., CENTRAL BRANCH, LUTSK, L.Ukrainky str., 28a

  2600601226933  

  SWIFT-CODE: WUCBUA2X

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: