close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • EDUKACJA I PROGRAMY STYPENDIALNE

 • Z dniem 31 marca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące uznawania w Polsce wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty.

   

  Do najważniejszych zmian należą:

  1. poszerzenie katalogu świadectw uznanych w Polsce z mocy prawa o świadectwa wydane w systemach edukacji państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i OECD, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
  2. umożliwienie absolwentom zagranicznych szkół ubieganie się o przyjęcie jedynie na wybrane kierunki studiów wyższych w polskich uczelniach, tj. o podobnych programach kształcenia jak kierunki studiów, które mogli studiować za granicą.

   

  Informacje na ten temat są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://men.gov.pl w zakładce: współpraca międzynarodowa, link: uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: