close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STUDIA W POLSCE

 • Program stypendialny dla Polonii na studia drugiego stopnia 

   

  Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

   

  Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 15:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

  Zwracamy uwagę, że wspomniany nabór dotyczy studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/19, także w semestrze letnim. Oznacza to, że również osoby kończące studia licencjackie bądź inżynierskie w lutym/marcu 2019 r., a pragnące kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia od semestru letniego roku 2018/19 muszą aplikować w obecnym naborze. Ponowna możliwość ubiegania się o stypendium pojawi się dopiero za rok.

   

  Zachęcamy do zapoznania się z zasadami naboru, znajdującymi się pod adresem https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii/ogloszenie, oraz z regulaminem Programu (https://nawa.gov.pl/images/Polonia/REGULAMIN-Polonia-II-st.pdf).

   

  Kryteria rekrutacji osób polskiego pochodzenia na studia w Polsce - 2018 / 2019

   

  Nabór do Programu Stypendialnego dla Polonii

   

  Program stypendialny dla Polonii ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych.

   

  Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w języku polskim w uczelniach podległych MNiSW oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania. NAWA przeprowadzi również nabór na studia artystyczne i medyczne, ale dokładne zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych ustalą – odpowiednio – minister kultury i minister zdrowia.

   

  Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie NAWA. Istotną zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest wymóg składania wniosków przez kandydatów w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Należy zauważyć, że jest to jedyna dopuszczalna forma wnioskowania. System będzie otwarty do dnia 31 marca br. Oznacza to, że placówki dyplomatyczno-konsularne  nie zbierają już papierowej wersji dokumentacji.

   

  Pomocne linki:

   

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – aplikacja

  Regulamin Programu Stypendialnego dla Polonii

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: