close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE POLONIJNE

 • Organizacje polonijne w łuckim okręgu konsularnym

   

   

   

  Obwód wołyński
   

   

  Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu im. Ewy Felińskiej 
  ul. Kryłowa 5/7, 43025 Łuck
  00380677092949

  doboszww@gmail.com
  Walenty Wakoluk - Prezes


  Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki 
  ul. Elektroaparatna 3, 43000 Łuck
  (+38 0332) 75-05-18, (+38 066) 1483463

  poremska.nina@gmail.com
  Nina Poremska - Prezes


  Stowarzyszenie Kultury Polskiej Horochowszczyzny im. J. Słowackiego
  ul. Puszkina 7, 45765 Beresteczko

  00380972960101
  Stanisław Żeczkowski - Prezes


  Towarzystwo Kultury Polskiej  w Kowlu
  ul. Szewczenka 101, 45000 Kowel
  (03352) 50519
  Wacław Herka – Prezes


  Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu Oddział w Maniewiczach
  ul. Nekrasowa 6/10, 44600 Maniewicze
  (+38 03376) 21393, (+38093) 9157556
  Halina Pawluk – Prezes


  Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu, Oddział w Horochowie
  ul. B. Chmielnickiego 2, 45700 Horochów
  (+38068) 5622990

  klenk@ukr.net  
  Olga Klenk - Prezes


  Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu, Oddział w Beresteczku
  ul. Kozacka 10, 45765 Beresteczko
   0038 0966229989

  luddka@ukr.net
  Halina Sokalska - Prezes


  Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Lubomlu
  ul. Watutina 14, 44300 Luboml
  (+38 03377) 2 21 58, (+38 097) 0352237

  skpol.luboml@gmail.com 
  Włodzimierz Pedycz - Prezes

   

  Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu 

  ul. Kopernika 8a, 43025 Łuck

  (+38095) 5784667

  lekarz.volyn@gmail.com,  www.lekarz.volyn.ua 

  Sergiusz Prokopiuk - Prezes
   

  Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu, Oddział w Lubieszowie

  ul.Niezależności 95, 42400 Lubieszów

  (+38095) 7141775
  valentuna_shol@ukr.net 
  Walentyna Szołomicka - Prezes


  Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu, Oddział w Rożyszczach
  ul.Gagarina 23 A, 45100 Rożyszcze
  (+38066) 2445668
  Olga Sachaszczyk - Prezes  


  Wołyńskie Zjednoczenie Nauczycieli Polonistów im. G. Zapolskiej w Łucku
  ul. Sypytnyka 3, 43018 Łuck,

  0663350230

  svitlana.zinczuk@gmail.com
  Switłana Zinczuk - Prezes

   

  Stowarzyszenie Artystów Polskiego Pochodzenia z Wołynia "Barwy Kresowe"

  (+38099) 3076253

  ul. Kopernika 8a 43025 Łuck

  www.barwykresowe.com
  Grzegorz Rolinger - Prezes

  Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Michała Ogińskiego w Nowowołyńsku
  (+38 097) 4834376

  poland_tov@ukr.net       

  Irena Ledeszkowa - Prezes

   


   

  Obwód równieński
   

  Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. Reymonta
  ul. Fabryczna 16, 33016 Równe
  (+38 0362) 223482, 

  http://www.rowne.pl.ua/ 
  Władysław Bagiński – Prezes


  Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej
  ul.Kardaszewycza 1, 35800 Ostróg
  (+38 097) 3754010

  filarovski@gmail.com 
  Włodzimierz Filarowski – Prezes


  Towarzystwo Kultury Polskiej w Dubnie
  ul. Ostrowskoho 16, 35600 Dubno
  (+38 066) 8791862

  bozko_m@mail.ru 
  Maria Bożko – Prezes; 


  Towarzystwo Kultury Polskiej Rokitnowszczyzny
  ul. Lenina 46/2, 34240 Tomaszgród
  (+30 066) 6007124

  tprokytno@i.ua 
  Eugenia Jakimiec – Prezes


  Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej
  ul. Fabryczna 20, 35700 Zdołbunów, Ukraina
  (+38 098) 2509053

  towarzystwo.zdolbunow@gmail.com 
  Zofia Michalewicz – Prezes


  Towarzystwo Kultury Polskiej w Kostopolu
  ul. Riwnieńska 80, 35000 Kostopol

  (+38096) 481 56 99

  kostopol.tkp@gmail.com

  Maryna Palij - Prezes

   

  Równieński Obwodowy Hufiec Harcerski "Wołyń"
  ul. Soborna 213, 33000 Równe
  (+38 067) 9110687

  al.radica@ukr.net 
  Aleksander Radica - Komendant


  Kulturalno- Oświatowe Centrum im. T. Czackiego 
  ul. Lesi Ukrainki 9/113, 35701 Zdolbunow                                                                                                                                          

  (+38 067) 9110687 
  al.radica@ukr.net 
  Aleksander Radica - Prezes


  Rówieński Obwodowy Oddział Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie 
  ul. Czornowoła 74, 33028 Równe
   (+38 067) 3060117

  irenandro@gmail.com 
  Irena Androszczuk – Prezes

   

  Społeczna Organizacja „Polsko-Ukraińska Przyjaźń”

  34500 Sarny, ul. Czerwonoarmijska 7

  tel. +380503377110, ngopud@gmail.com

  prezes Andrzej Danylczenko

   

   

  Obwód tarnopolski
   

  Polskie Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo im. Bł. Marceliny Darowskiej
  47501 Brzeżany, obwód tarnopolski
  0354 823531; +380 97 428 38 57

  halina-sztruk@mail.ru, pkotpkot@mail.ru 
  Halina Szatruk – prezes

   

  Powiatowa Społeczna Organizacja "Polsko - Ukraińskie Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo im. A. Mickiewicza" w Czortkowie
  ul. Mystecka 2, 48500 Czortków
  03552 20557; +380 50 926 34 69

  mariapustelnyk@meta.ua 
  Maria Pustelnik – prezes

   

  Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Julisza Słowackiego w Krzemieńcu
  ul. Dubenska 95, 47002 Krzemieniec
  03546 21935; +380 63 648 04 95

  tokpk@onet.eu 
  Jan Moroziuk – prezes

   

  Związek Polaków na Ukrainie oddz. w Podwołoczyskach
  ul. Nadzbruczańska 118, 47800 Podwołoczyska
  +380 97 905 16 67

  vlad_112@bigmir.net 
  Wołodymyr Hładyszewski – prezes

   

  Towarzystwo Kultury Polskiej im. Ks. Bronisława Mireckiego w Podwołoczyskach
  ul. Tarnopolska 9, 47800 Podwołoczyska
  0354 334536; 321111 +380 96 350 17 57

  marysia.krych@yandex.ru 
  Maria Krych – prezes

   

  Polskie Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo w Starym Skałacie
  47845 Stary Skałat

  +380 96 613 96 13

  irena_sarafin@onet.pl
  Irena Sarafin – prezes

   

  Polskie Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo Obwodu Tarnopolskiego
  ul. Szewczenki 21, 46001 Tarnopol
  0352 524054; 0352 234162; +380 97 544 96 57; +380 95 701 32 52

  mira27freez@gmail.com 
  Piotr Fryz – prezes

   

  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Tarnopolu
  ul. Kamienna 4/16, 46001 Tarnopol
  +380 67 268 5577; +380 97 503 78 68

  ptgsokolua@gmail.com
  Józef Szkodziński – prezes

   

  Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tarnopolu

  ul. Zamkowa 1/28, 46000 Tarnopol

  poloniatarnopol@gmail.com

  tel. +380962424359

  Maryna Wojnowa - prezes

   

  Nadzbruczańskie Towarzystwo Kultury i Języka Polskiego

  ul. Zakostelna 18

  48201 Sydorow

  rejon Husiatyn

  0663154323

  0355 722 349

  sudoriw@hotmail.com

  Jan Piejko – prezes

   

  Centrum Kultury i Języka Polskiego

  ul. Jurczyńskich 19

  48500 Czortków

  natali181973@meta.ua

  0509554177

  Natalia Iwanciw – prezes

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: