close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Польщі

   

 • ПРАВО ОСІБ НА ІНФОРМАЦІЮ

 • Центральний технічний орган Національної інформаційної системи (ЦТО НІС) – Головний Комендант Поліції – центральний технічний орган Національної інформаційної системи є адміністратором даних в значенні п. 4 ст. 7 Закону від 29 серпня 1997 року про Захист персональних даних, при використанні даних в Національній інформаційній системі (НІС), які обробляються в Шенгенській інформаційній системі (SIS) та Візовій інформаційній системі (VIS).

   

  Право  на інформацію

  Кожна особа має право отримати повну інформацію про її персональні дані, які обробляються в базах даних.

  Відповідно до п. 5 ст.. 32 Закону про захист персональних даних, зацікавлена особа має право отримувати інформацію не частіше, ніж раз на 6 місяців.

   

  Відповідно до пп. 1-5 а, п. 1, ст.. 32 Закону про захист персональних даних, суб’єкт даних може вимагати надання інформації стосовно обробки його персональних даних наступного змісту:

   

  • чи його дані містяться в системі,
  • з якого моменту обробляються його дані,
  • яке джерело отримання даних,
  • яким чином дані надаються,
  • яка мета i спектр обробки даних,
  • якого змісту та кому надавалися дані.

   
  Адміністратор надає запитувану інформацію протягом 30 днів.

   

  З метою отримання інформації про обробку персональних даних в Шенгенській інформаційній системі, або Візовій інформаційній системі необхідно подати письмову заяву польською мовою на адресу:


  Centralny Organ Techniczny KSI

  Komenda Główna Policji

  Puławska 148/150

  02-624 Warszawa

  Polska

   

  Заява повинна містити:   

  1. ім’я та прізвище заявника;
  2. номер PESEL (у випадку наявності);
  3. громадянство;
  4. дату і місце народження;
  5. місце проживання (країна, місцевість, вулиця і номер будинку/квартири);
  6. предмет справи, якої стосується заява;
  7. підпис заявника.

  З метою однозначної ідентифікації даних, заявник може долучити ксерокопію сторінки документа, який посвідчує особу  та містить персональні дані.

  Відповідно до ст. 32 Закону від 14 червня 1960 р. Адміністративно-процесуальний кодекс ((Dz. U. від 2000 р. № 98, поз. 1071, з пізнішими змінами), сторону у адміністративному провадженні може представляти уповноважений представник, у разі якщо характер справи не вимагає її особистої участі.

  Правила призначення процесуального представника визначає ст. 33 Адміністративно-процесуального кодексу, а саме:

  -       представником сторони може бути фізична особа, яка є дієздатною до здійснення юридичних дій;

  -       представництво необхідно заявити у письмовій формі;

  -      представник долучає до матеріалів справи оригінал, або офіційно завірену копію довіреності.

   

  Адвокат, або юрисконсульт, а також патентний повірений можуть самостійно посвідчити копію наданої їм довіреності.

  Відмова у наданні персональних даних:

  Відповідно до ст. 34 Закону про захист персональних даних, адміністратор даних відмовляє суб’єкту даних у наданні інформації, про яку йдеться у пп. 1-5а п. 1 ст. 32, у випадку, якщо це може спричинити:

   

  1. розкриття інформації, що містить секретні дані;
  2. загрозу обороні та безпеці держави, життю і здоров’ю людей, а також громадському порядку та безпеці;
  3. загрозу економічним та фінансовим інтересам держави;
  4. істотні порушення особистих інтересів суб'єкта даних або інших осіб.

  Право на виправлення даних, запит про призупинення обробки даних, або їх видалення

  Суб’єкт даних може звернутися до адміністратора даних з проханням доповнити, актуалізувати, спростувати дані, тимчасово, або постійно призупинити їх обробку, або їх видалити. Слід, все ж, довести, що дані є неповними, застарілими, не відповідають дійсності, зібрані з порушенням закону, або вже непотрібні для реалізації мети, з якою вони згромаджувалися.

   

  Право на подання скарги

  Кожна особа, дані якої обробляються в Шенгенській інформаційній системі, або Візовій інформаційній системі має право подати скаргу до Генерального інспектора персональних даних на дотримання положень про захист персональних даних.  

   

  Адреса для кореспонденції:

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  Polska

  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

  http://www.giodo.gov.pl

   

  Правові акти:

  Print Print Share: