close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Польщі

   

 • ЯК ЗАПОВНИТИ ВІЗОВУ АНКЕТУ

 • ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ЗАПОВНЕННЯ ВІЗОВОЇ АНКЕТИ

   

  - Візову анкету слід заповнювати українською (російською, польською, англійською) мовою, на комп'ютері, друкарській машині чи від руки друкованиними літерами, без закреслень і виправлень;


  - Прізвище та ім'я слід вписувати лише латинськими літерами у відповідності до запису у закордонному паспорті;


  - Усі пункти анкети повинні бути заповнені;


  - До візової анкети додаються ксерокопія сторінки закордонного паспорту, яка містить персональні дані, ксерокопія першої сторінки, сторінки з відміткою про прописку внутрішнього паспорта громадянина України та інші необхідні документи;


  - У лівому верхньому розі необхідно приклеїти oдне кольорове фото озміром 3,5 х 4,5 см.;


  - Анкети, які не відповідатимуть зазначеним вище вимогам, не прийматимуться.
  ДЕТЕЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ ЗАПОВНЕННЯ ВІЗОВОЇ АНКЕТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ШЕНГЕНСЬКОЇ ВІЗИ ВІДПОВІДНО ПУНКТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В АНКЕТІ

   

  1.Слід вписати прізвище. Запис повинен точно відповідати тому, який є у паспорті.


  2.Заповнюють особи, які раніше мали інше прізвище. Якщо особа не мала іншого прізвища, слід поставити  "-".


  3.Слід вписати ім'я. Запис повинен точно відповідати тому, який є у паспорті.


  4.Слід вписати дату народження у форматі "день-місяць-рік".


  5.Слід вписати населений пункт, в якому народилась особа, відповідно до сучасної назви.


  6.Слід вписати державу, в якій народилась особа, відповідно до сучасної назви.


  7.Слід вписати громадянство особи на день заповнення. Також слід вписати громадянство, отримане в моменті народження.


  8.Слід зазначити відповідний квадрат.


  9.Слід зазначити відповідний квадрат, згідно стану на день заповнення.


  10.Слід вписати прізвище, ім'я (відповідно до даних в закордонному паспорті), адресу та громадянство особи, що має батьківські права або є офіційним опікуном станом на день заповнення (якщо відрізняється від адреси заявника).


  11.Слід вписати номер ідентифікаційного коду.


  12.Слід зазначити відповідний квадрат, згідно документів, які подаються до консульської установи.


  13-16. Слід вписати інформацію, яка стосується проїзного документу, в тому числі в пункті 15 вписати назву органу, який видав документ  та місце його видачі.


  17. Слід вписати поштову адресу (відповідно до даних прописки) і вказати електронну пошту заявника. А також необхідно вказати номери контактних телефонів.


  18. Громадяни України, які перебувають на її території, вписують "-", інші заповнюють в залежності від фактичного стану.


  19. Слід вписати займану посаду станом на день заповнення.


  20. Особи, які працюють, вписуюють назву та  точну адресу і телефон роботодавця. Учні і студенти - назву і адресу навчального  закладу.


  21. Слід зазначити відповідний квадрат.


  22. Слід вписати назву країни призначення.


  23. Слід вписати назву країну першого в'їзду.


  24. Слід зазначити відповідний квадрат.


  25. Слід зазначити кількість днів запланованого перебування у країнах Шенгенської зони.


  26. Слід зазначити відповідний квадрат.


  27. Слід зазначити відповідний квадрат.


  28. Слід заповнювати у випадку транзиту або вписати "-".


  29. Слід вписати дату, коли  має відбутися запланований в'їзд.


  30. Слід вписати дату, до якої має відбутися запланований виїзд.


  31.  Слід вписати дані осіб, що зробили запрошення (ім'я, прізвище, місце проживання, номер телефону).


  32. Слід вписати дані підприємства чи організації, що зробили запрошення (адреса, номер телефону, факсу).


  33. Слід зазначити відповідний квадрат та  пояснити інформацію.


  34-35. Слід заповнювати дані члена родини громадянина ЄС або ЄЕП, або вписати "-".


  36. Слід вписати місце і дату заповнення анкети.


  37. Слід поставити підпис.


   

  ДЕТАЛЬНИЙ СПОСІБ ЗАПОВНЕННЯ ВІЗОВОЇ АНКЕТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІЗИ ВІДПОВІДНО ПУНКТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ У АНКЕТІ

   

  1. Слід вписати прізвище. Запис повинен точно відповідати тому, який міститься у паспорті (латинська транскрипція).


  2. Заповнюють особи, які раніше мали інше прізвище. Якщо особа не мала іншого прізвища, слід поставити вписати „не мав”/"не мала".


  3. Слід вписати ім'я. Запис повинен точно відповідати тому, який міститься у паспорті (латинська транскрипція).


  4 Слід вписати дату народження, починаючи від року народження-місяць-день.


  5. Слід вписати серію та номер внутрішнього паспорта, у разі його відсутності написати „немає”.


  6. Слід вписати населений пункт та державу, в якій народилась особа, відповідно до сучасної назви.


  7. Слід вписати громадянство особи, на день заповнення.


  8. Слід вписати громадянство, отримане в момент народження.


  9. Слід зазначити відповідний квадрат.


  10 Слід зазначити відповідний квадрат, згідно стану на день заповнення.


  11. Слід вписати ім'я батька (незалежно чи живий він, чи ні).


  12. Слід вписати ім'я матері (незалежно чи жива вона, чи ні).


  13. Слід зазначити відповідний квадрат, згідно документів, які подаються до консульської установи.


  14. – 17. Слід вписати інформацію, яка стосується проїзного документу, в тому числі в пункті 15 вписати назву органу, який видав документ та місце його видачі.


  18. Громадяни України, які перебувають на її території, вписують „постійно проживаю в Україні”, інші заповнюють в залежності від фактичного стану.


  19. Слід вписати займану посаду, станом на день заповнення.


  20. Особи, які працюють вписують назву та точну адресу і телефон роботодавця. Студенти - назву і адресу навчального закладу.


  21. Слід вписати назву країни призначення.


  22 – 24. Слід зазначити відповідний квадрат.


  25. Слід зазначити кількість днів запланованого перебування у країнах Шенгенської зони.


  26. Слід заповнювати в разі наявності, якщо ні потрібно вписати "не мав"/"не мала".


  27.Слід заповнювати у випадку транзиту або вписати "не стосується".


  28. Слід вписати назви держав, до яких особа виїжджала протягом останніх 5 років або вписати "не було".


  29. Слід зазначити відповідний квадрат.


  30. Слід вписати дату, починаючи від якої має відбутися запланований в'їзд до країн Шенгенської зони.


  31. Слід вписати дату, до якої має відбутися запланований виїзд.


  32. Слід вписати назву прикордонного пункту перетину кордону, через який відбудеться в'їзд до країн Шенгенської зони.


  33. Слід вписати вид транспортного засобу, яким відбудеться в'їзд до країн Шенгенської зони.


  34. Слід вписати дані приймаючої сторони.


  35 – 36. Слід зазначити відповідний квадрат та пояснити інформацію.


  37 – 42. Слід заповнювати, якщо члени родини, вписані до паспорту особи, яка прагне отримати візу, планують разом з нею поїхати до країн Шенгенської зони. Якщо члени родини вписані у паспорт, але поїздка планується без них, або відсутні властиві записи у рубриках, слід вписати „не стосується”.


  43. Слід заповнювати членас родини громадянина ЄС або ЄЕП, або вписати "не стосується".


  45. Слід вписати адресу особи, яка прагне отримати візу, у країні проживання.


  46. Слід вписати номер контактного телефону.


  47. Слід вписати місце і дату заповнення анкети.


  48. Слід поставити підпис.

  Print Print Share: