close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Польщі

   

 • ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ / АНУЛЮВАННЯ ВІЗИ

 • Рішення в справі відмови/анулювання/відміни візи та причини такого рішення, заявник отримує на стандартному формулярі.

   

  ВІДМОВА У ВИДАЧІ ВІЗИ. ЗАЯВА НА ПОВТОРНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

   

  У випадку відмови у видачі візи заявник отримує у письмовій формі інформацію про причину такого рішення. З моменту отримання рішення виданого консулом, заявник має право подати заяву про повторний розгляд справи.

   

  Заява про повторний розгляд справи повинна бути подана у 14-денний термін з моменту отримання рішення про відмову  (оплата за повторний розгляд справи становить: Віза Шенген -60 євро, національна віза - безкоштовно).

   

  Консул розглядає заяву про повторний розгляд справи у 7-денний термін. Рішення прийняте консулом після повторного розгляду клопотання, щодо отримання візи, є остаточним і не підлягає оскарженню.

   

  ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО АНУЛЮВАННЯ АБО ВІДМІНУ ВІЗИ

   

  Особа, якій анулювали або відмінили візу, має право оскарження даного рішення, за винятком ситуації, якщо віза була відмінена на прохання заявника.  Апеляційна справа ведеться проти держави-члена ЄС, яка прийняла рішення про анулювання або відміну візи, відповідно з законодавством  даної держави-члена ЄС.

   

  Шенгенську/національну візу може відмінити або анулювати своїм рішенням:

   

  - Консул;

   

  - Комендант Прикордонного Загону;

   

  - Комендант відділу Прикордонної Служби.

   

  Рішення про відміну або анулювання візи можна оскаржити, а саме:

   

  - Рішення консула – можна подати заяву про повторний розгляд справи (так само, як у випадку відмови);

   

  - Рішення коменданта відділу Прикордонної Служби – можна подати апеляційну заяву до Головного Коменданта Прикордонної Служби.

   

  Заява про повторний розгляд справи повинна бути подана у 14-денний термін з моменту отримання рішення про анулювання або відміну візи.

   

  Консул розглядає заяву про поновний розгляд справи у 7-денний термін.

   

  Рішення про відміну або анулювання візи Шенген підлягає невідкладному виконанню. Факт видачі рішення про відміну або анулювання національної візи відмічається у паспорті (проїзному документі) або на окремому візовому бланку.

   

  У випадку відмови/анулювання/оголошення недійсною візи таке рішення буде представлено заявнику на стандартному бланку (згідно з Додатком VI WKW у випадку візи Шенген „С” та згідно з Додатком до Наказу Міністра внутрішніх справ РП від 5 травня 2014 р., §1, ч. 6 у випадку візи „D”).

   

  Право осіб на інформацію

   

  Центральний технічний орган Національної інформаційної системи (ЦТО НІС) – Головний Комендант Поліції – центральний технічний орган Національної інформаційної системи є адміністратором даних в значенні п. 4 ст. 7 Закону від 29 серпня 1997 року про Захист персональних даних, при використанні даних в Національній інформаційній системі (НІС), які обробляються в Шенгенській інформаційній системі (SIS) та Візовій інформаційній системі (VIS).

   

  Право  на інформацію

   

  Кожна особа має право отримати повну інформацію про її персональні дані, які обробляються в базах даних.

   

  Відповідно до п. 5 ст.. 32 Закону про захист персональних даних, зацікавлена особа має право отримувати інформацію не частіше, ніж раз на 6 місяців.

   

  Відповідно до пп. 1-5 а, п. 1, ст.. 32 Закону про захист персональних даних, суб’єкт даних може вимагати надання інформації стосовно обробки його персональних даних наступного змісту:

   

  - чи його дані містяться в системі,

  - з якого моменту обробляються його дані,

  - яке джерело отримання даних,

  - яким чином дані надаються,

  - яка мета i спектр обробки даних,

  - якого змісту та кому надавалися дані.

   

  Адміністратор надає запитувану інформацію протягом 30 днів.

   

  З метою отримання інформації про обробку персональних даних в Шенгенській інформаційній системі, або Візовій інформаційній системі необхідно подати письмову заяву польською мовою на адресу:

   

  Centralny Organ Techniczny KSI

  Komenda Główna Policji

  Puławska 148/150

  02-624 Warszawa

  Polska

   

  Заява повинна містити:  

   

  - ім’я та прізвище заявника;

  - номер PESEL (у випадку наявності);

  - громадянство;

  - дату і місце народження;

  - місце проживання (країна, місцевість, вулиця і номер будинку/квартири);

  - предмет справи, якої стосується заява;

  - підпис заявника.

   

  З метою однозначної ідентифікації даних, заявник може долучити ксерокопію сторінки документа, який посвідчує особу  та містить персональні дані.

   

  Відповідно до ст. 32 Закону від 14 червня 1960 р. Адміністративно-процесуальний кодекс ((Dz. U. від 2000 р. № 98, поз. 1071, з пізнішими змінами), сторону у адміністративному провадженні може представляти уповноважений представник, у разі якщо характер справи не вимагає її особистої участі.

   

  Правила призначення процесуального представника визначає ст. 33 Адміністративно-процесуального кодексу, а саме:

   

  -       представником сторони може бути фізична особа, яка є дієздатною до здійснення юридичних дій;

  -       представництво необхідно заявити у письмовій формі;

  -      представник долучає до матеріалів справи оригінал, або офіційно завірену копію довіреності.

   

  Адвокат, або юрисконсульт, а також патентний повірений можуть самостійно посвідчити копію наданої їм довіреності.

   

  Відмова у наданні персональних даних:

   

  Відповідно до ст. 34 Закону про захист персональних даних, адміністратор даних відмовляє суб’єкту даних у наданні інформації, про яку йдеться у пп. 1-5а п. 1 ст. 32, у випадку, якщо це може спричинити:

   

  - розкриття інформації, що містить секретні дані;

  - загрозу обороні та безпеці держави, життю і здоров’ю людей, а також громадському порядку та безпеці;

  - загрозу економічним та фінансовим інтересам держави;

  - істотні порушення особистих інтересів суб'єкта даних або інших осіб.

   

  Право на виправлення даних, запит про призупинення обробки даних, або їх видалення

   

  Суб’єкт даних може звернутися до адміністратора даних з проханням доповнити, актуалізувати, спростувати дані, тимчасово, або постійно призупинити їх обробку, або їх видалити. Слід, все ж, довести, що дані є неповними, застарілими, не відповідають дійсності, зібрані з порушенням закону, або вже непотрібні для реалізації мети, з якою вони згромаджувалися.

   

  Право на подання скарги

   

  Кожна особа, дані якої обробляються в Шенгенській інформаційній системі, або Візовій інформаційній системі має право подати скаргу до Генерального інспектора персональних даних на дотримання положень про захист персональних даних. 

   

  Адреса для кореспонденції:

   

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

  Polska

  e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

  http://www.giodo.gov.pl

   

  Правові акти:

   

  Виконавча конвенція від 19 червня 1990 р. до Шенгенської угоди від 14 червня 1985 року між Урядами Держав Економічного Союзу Бенілюксу, Федеративної Республіки Німеччини та Французької Республіки про поступове скасування перевірок на спільних кордонах (Dz. Urz. U.E. L 239 від 22.09.2000 р., з пізнішими змінами)

   

  Розпорядження ЄП i Ради (ЄС) № 767/2008 від 9 липня 2008 р. щодо Візової інформаційної системи (VIS) та обміну даними між країнами-членами про короткотермінові візи (розпорядження стосовно VIS) (Dz. Urz. UE L 218 від 13.8.2008 р. ст. 60-81, з пізнішими змінами).

   

  Розпорядження (ЄС) № 1987/2006 Європейського парламенту i Ради від 20 грудня 2006 р. про створення, функціонування i використання Шенгенської інформаційної системи другого покоління (SIS II); (Dz. Urz. UE L 381 від 28.12.2006р.)

   

  Рішення Ради 2007/533/WSiSW від 12 червня 2007 р. про створення, функціонування і використання Шенгенської інформаційної системи другого покоління (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 від 2007 р.)

   

  Рішення Комісії від 30 листопада 2009 р., яке визначає перші регіони, де буде створено Візову інформаційну систему (VIS) (Dz. Urz. UE L 236 від 27.01.2010 р.)

   

  Закон від 29 серпня 1997 р. про захист персональних даних (Dz. U. від 2002 р. № 101, поз. 926, з пізнішими змінами.)

   

  Закон від 24 серпня 2007 р. про участь Республіки Польща у Шенгенській інформаційній системі та Візовій інформаційній системі (Dz. U. від 2007 р. № 165, поз. 1170, з пізнішими змінами).

   

  Шенгенська інформаційна система. Посібник „Використання права доступу”

   

  СКАРГИ ЩОДО ОТРИМАННЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ВИДАЧІ ШЕНГЕНСЬКОЇ ВІЗИ, РІШЕННЯ ПРО АНУЛЮВАННЯ ШЕНГЕНСЬКОЇ ВІЗИ, А ТАКОЖ ДІЇ КОНСУЛА З ЦЬОГО ПРИВОДУ.

   

  Рішення консула щодо повторного розгляду справи, заявники мають право оскаржувати у ВОЄВУДЬКОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ У ВАРШАВІ. Оскарження до суду подається за посередництвом консула, у відповідній консульській установі, протягом 30 днів від моменту отримання рішення прийнятого після повторного розгляду справи.

  Внесення скарги є безкоштовною процедурою.

  Print Print Share: